Arvsrätt - boende - testamente

*Arvsrätt – boende - testamente *

Vi är gifta men har inga gemensamma barn utan barn på var sitt håll i tidigare äktenskap. Nu undrar vi hur vi skall göra eftersom vi inte har några gemensamma barn. Vi vill sitta i orubbat bo när den ene av oss går bort och att den andra skall få bo kvar i vår gemensamt ägda bostad och disponera våra gemensamma saker d v s möbler och bil. Våra respektive barn kan sedan få dela på allt när vi båda är borta. Vi tycker då att det är bäst att de delar lika eftersom vi äger ungefär lika mycket. Det blir bara besvärligt för dem om de skall göra en alltför detaljerad fördelning. Vi är överens om att mina döttrar skall ärva mina smycken och att frimärks-samlingen skall gå till min makes söner. Hur skall vi kunna uppnå det vi vill?

Sign: Mamma och pappa

*Svar: *

Det är verkligen klokt av er att tänka igenom er situation när ni har barn som inte är gemensamma. Det är då problemen kan uppkomma när en av er avlider.

Ert mål är att i första hand skydda ert boende och bilen. Det ni bör överväga att göra är ett inbördes testamente där ni bestämmer hur ni vill ha det när en av er avlider. Ni skriver i testamentet vad er vilja är. Det skulle kunna innebära att något av barnen känner sig missgynnade men då har de möjlighet att klandra testamentet eller att vänta tills ni båda avlidit. Det är inte helt enkelt att skriva ett testamente med detta innehåll utan hjälp av advokat så jag råder er att kontakta en för att få nödvändig juridisk hjälp. Ett testamente är en viktig handling. Ett testamente är en av de få handlingar i svensk rätt som kräver bevittning av två samtidigt närvarande vittnen.