ARVSRÄTT / TESTAMENTE

Vikten av testamente

Idag behöver de flesta skriva ett testamente för att klargöra vad som ska ske med deras egendom när de dör. De många olika familjekonstellationerna skapar behov av att reglera vem som ska ärva vad. Vi hjälper dig att upprätta ett testamente som passar just dina behov. En mall är ofta förrädisk att använda då vår arvsrätt är komplicerad.
Ett testamente är en handling där du talar om vad som ska ske med dina ägodelar när du inte längre finns i livet. Behovet av att skriva ett testamente varierar men med ett testamente kan du både komplettera och ersätta arvsreglerna i lagen. 

Laglott

Du kan testamentera vad du vill till vem du vill. Det enda undantaget är att dina barn alltid har rätt till att kräva sin laglott.

Laglotten utgör hälften av arvslotten.

vad vill du uppnå – kanske skydda att ditt arv stannar i släkten

Något som är vanligt är att föräldrar låter sina barn ärva tillgångar som enskild egendom. Detta innebär att det barnen ärver av föräldrarna inte ska ingå i bodelningen om barnet skiljer sig. För att vara gällande måste detta ska skrivas in i testamentet. Det betyder att barn inte behöver dela sitt arv med en eventuell make om det skulle bli skilsmässa i barnets äktenskap. Det kan vara lämpligt att även ge barnet rätt att i framtiden själv återinföra giftorätt.

Alla frågorna bör du diskutera med din advokat innan du skriver ditt testamente

Makars arvsrätt

Om du är gift och din äkta hälft avlider ärver du allt om det inte finns något testamente som anger annat. Detta gäller även om ni har gemensamma barn. Om någon av er har barn utanför äktenskapet gäller emellertid särskilda regler för särkullbarn.

Först när du själv avlider får era gemensamma barn ut sina arvslotter efter er båda. Barnen får då hela boet. Finns det flera barn delas boet i liga många arvslotter, efter båda föräldrarna. En del av egendomen kan testamenteras bort till annan, men barn har alltid rätt att få ut hälften av sin arvslott, den så kallade laglotten. Barn får alltså inte ut sitt arv förrän båda makarna inte längre finns i livet. Du har därför rätt att fortsätta att förfoga över hemmets alla tillgångar efter det att eventuell arvsskatt är betald. Detta innebär att du lagligt sett kan förbruka allting.

Särkullbarn

Om du och din make eller registrerad partner har barn som inte är gemensamma kallas de för särkullbarn. De har samma lagliga rätt att ärva som gemensamma barn, men de har rätt att få ut sitt arv på en gång. Särkullbarn behöver således inte vänta tills även styvföräldern avlider.
Här kan ett testamente hjälpa dig eller din make att råd att bo kvar i ert hus om någon av er skulle gå bort. Testamentet minska särkullbarnets arv till hälften, laglotten, som barnet alltid har rätt till. Finns tillgångar eller försäkringar för att lösa särkullbarnets laglott kan det innebära att du inte tvingas sälja bostaden.

Sambos arvsrätt

När din sambo går bort ärver i första hand sambons barn, inom eller utom förhållandet. I andra hand ärver sambons närmsta arvingar om det inte finns något testamente. Det enda du har rätt till är att genom bodelning få hälften av den bostad och det bohag ni skaffat tillsammans.
Vill ni kunna ärva och skydda varandra vid ett dödsfall måste ni därför skriva ett testamente om hur ni vill ha det. Barn till den avlidne har ändå rätt att få ut sin laglott. Det är extra viktigt för dig som lever tillsammans med någon som har egna barn. Om din älskade går bort kan du komma att stå på bar backe.

Förvaring av testamente

På en advokatbyrå kan du få hjälp med ett framtagande av testamente som sedermera bör förvaras säkert t.ex. i ett bankfack.

 

GÅVA

Gåva – skattefritt

Gåvor förekommer i olika sammanhang ofta inom närmaste familjen. Det är fritt att ge bort all slags egendom. Sedan länge är det dessutom skattefritt. Vissa gåvor kan du ge utan att upprätta särskilt gåvobrev. Detta gäller bland annat aktier, bankmedel och fondandelar.

Gåva formkrav

1.  Enskild egendom
För att en gåva ska vara giltig måste i en del fall vissa formkrav uppfyllas. Då är det bra att ta hjälp av en advokat. Detta gäller exempelvis om egendomen ska göras till enskild egendom. När egendomen görs till enskild faller den utanför bodelningen vid en kommande skilsmässa hos gåvomottagaren.

2.  Gåva av en fastighet
När det gäller gåva av en fastighet måste alltid ett gåvobrev upprättas. Det ska upprättas skriftligen och både givaren och gåvomottagaren ska underteckna gåvobrevet. Det ska också bevittnas av två personer.  Det är också viktig att ange rätt fastighetsbeteckning i gåvobrevet.
Gåvobrevet utgör handlingen som ska ligga till grund för ansökan om lagfart.

Ogiltig gåva
Om gåvan inte uppfyller formkraven är den ogiltig .

Villkor vid gåva
Om gåvan är förenad med någon forma av villkor måste detta anges i gåvobrevet.

Gåva till barn
Om ett barn är gåvomottagare måste båda föräldrarna acceptera gåvan för att den ska vara giltig.

Gåva till barnbarn
Det är viktigt att komma ihåg att det inte är möjligt att behålla dispositionsrätten till det givna vid gåva till barn eller barnbarn. Om detta görs har det inte skett en giltig gåva.

God man vid gåva
Om ett barn som inte är myndigt ska få en fastighet eller bostadsrätt måste det utses en god man för den omyndige. Till god man kan utses en annan släkting till barnet.

Förskott på arv
En gåva till en bröstarvinge kan betraktas som förskott på arv. Detta är presumtionen om gåvan har skett inom en tioårs period före dödsfallet om givaren inte särskilt uttalat att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv.