Arv – laglott - särkullbarn

Jag är gift sedan 1969 och har två barn 37 och 34 år gamla. Jag har inga andra barn. Min man har tidigare varit gift och har tre barn från föregående äktenskap. Hans förra fru är död och även en son. Undrar och vill ha hjälp med hur det blir när min man och jag dör. Det gäller arvslott och laglott. Skall särkullbarn ärva eller…?

Tacksam för svar

Svar

Vid besvarandet av frågan förutsätter jag att inga testamenten eller äktenskapsförord finns mellan er.

Det är två olika situationer som kommer att inträffa beroende på vem som avlider först. Den ena är om din man dör först då gäller följande:

När någon avlider träder två juridiska lagregler in dels de som gäller bodelning dels de som gäller arv.

Först sker bodelningen mellan dig och din make. I denna erhåller du hälften av era gemensamma nettotillgångar. Härefter erhåller hans barn från tidigare äktenskap 3/5 av kvarlåtenskapen. Det som återstår dvs 2/ 5 erhåller du i arv efter din make.

För det fall att ni vill ha det på något annat sätt måste ni upprätta testamente.

Om du avlider först gäller följande:

Eftersom ni bara har gemensamma barn ärver din make all din egendom. För att ändra på detta krävs ett testamente.

*Äktenskapsförord *

Jag och min man gifte oss för 24 år sedan. Året innan köpte min man en liten jordbruksfastighet och utan min vetskap skrevs det på papper. Vi har inget äktenskapsförord mellan oss . I och med att vi gifte oss tillfaller väl hälften mig ändå? Vi ska nu sälja fastigheten till vår son. Nu undrar jag vad ska jag tänka på, för jag vet att vi båda måste skriva under, så att hälften verkligen blir mitt? Jag skulle verkligen behöva ett tillskott till min ekonomi just nu.

Undrande

Svar:

Tyvärr är det inte som du tror när det gäller dina juridiska rättigheter när fastigheten säljs. Det är en av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller familjerätt. Det du har i tankarna är den så kallade giftorätten, som aktualiseras när en av makarna dör eller om man skiljer sig. Denna giftorätt har ingen effekt under själva äktenskapet. Under äktenskapet får vardera maken disponera sin egendom och göra precis som den vill med den.

Den får till följd att vardera maken skall behålla hälften av nettoegendomen som finns när man skiljer sig eller om en av makarna dör. Det förhållandet att du skall skriva under och på så sätt godkänna en försäljning av fastigheten ger dig inte någon rätt att erhålla hälften av pengarna. Detta innebär att din man inte har någon skyldighet att dela köpeskillingen från fastighetsförsäljningen med dig.

Det är först om din make avlider före dig som du ur dödsboet har rätt att erhålla hälften av tillgångarna och på så sätt hälften av de pengar som finns kvar av försäljningen av fastigheten.

*Upphörande av samboförhållande *

Vad är det värsta som kan hända ekonomiskt när ett samboförhållande upphör? Vad har man för gemensamma skyldigheter när det gäller exempelvis skulder? Min sambo har skuld på en motorcykel och en bil. Vi har köpt ett hus gemensamt och jag vill gärna bo kvar eftersom våra gemensamma barn skall bo hos mig. Kan man ställa krav på att ett gemensamt ägt hus ska säljas?

Snart ensam

Svar:

På din frågeställning förstår jag att du är sammanboende utan att veta vilka juridiska konsekvenser detta kan har eller kan få. Detta är mycket vanligt men förstås lite vanskligt eftersom vi i Sverige har en så kallad sambolag som får juridiska effekter när man skall flytta isär.

Sambolagen innehåller bestämmelser om bostad och bohag dvs möbler som man köpt för att använda tillsammans. Allt som man ägde innan samboförhållandet faller utanför lagen. När det gäller lån som inte är knutna till bostad och bohag så kommer dessa aldrig att bli aktuella i delningen på grund av ett samboförhållande. De lån som finns på motorcykel och bil kommer därför inte att delas utan den som har lånat får fortsätta och betala på dem.

När det gäller fastigheten gäller följande. Den som bäst behöver bostaden får lösa ut den andre. Det går därför inte att framtvinga en försäljning. När det gäller bedömningen vem som bäst behöver huset så tittar man vem barnen skall bo hos och den får i allmänhet bo kvar i huset och lösa ut den andre. Det kan också vara avgörande bland annat på var barnens skolor och eventuella daghem finns någonstans. I ditt fall borde du ha störst behov av bostaden.

*Vem äger vad?Besittningsrätt eller nyttjanderätt *

Jag överlät för några år sedan min sommarstuga på Gotland till mina båda döttrar. Nu har det blivit problem eftersom stugan behöver renoveras. Den ena av döttrarna har bra ekonomi och har tidigare stått för det mesta av underhållet, medan den andra dottern har det sämre ställt eftersom hon har en svår sjukdom och lever på sjukbidrag. Nu vill dottern med bra ekonomi ha ensamrätt på huset om hon ska lägga ner mer pengar på det. Samtidigt vill den andra dottern vara med och betala och ha kvar sin del i huset, men med den dåliga ekonomin hon har får hon ju inga lån. Kan du hjälpa oss att lösa det här? Kan man använda sig av nån slags besittningsrätt eller nyttjanderätt?

Mycket tacksam för svar

Svar

Det är inte alltid så lätt att vara ägare till gemensamma saker särskilt inte när man har olika förutsättningar att betala. Men det finns nästan alltid lösningar I detta fall är det som i första hand är avgörande om renoveringen verkligen är nödvändig om den inte är det kan den inte framtvingas. Detta framgår av samäganderättslagen som gäller för det fall att de inte kan komma överens.

Om det är så att båda två vill renovera men bara den ena får lån så tycker jag att man kan lösa det på så sätt att man upprättar en revers mellan syskonen. I denna revers så avtalas samma ränta som på banklånet som den ena får dvs man har exakt samma villkor som på banklånet men det den mer välbärgade som får ta ansvaret mot banken. I detta fall när det finns en fastighet som kan utgöra säkerhet för reversen dvs syster får panträtt i den lånande systers del så tar hon ingen ekonomisk risk. Ta hjälp av en jurist att upprätta handlingarna.

*Faderskap *

Jag är gift sedan 25 år tillbaka och har fyra nu vuxna barn tillsammans med min fru. Jag har under flera år misstänkt att min yngste son inte är min. Under tiden min fru var gravid med honom var vi inne i en känslomässigt turbulent period och vi hade båda förhållanden bredvid. Dock beslöt vi när min fru blev gravid med yngsta sonen att fortsätta vara gifta och leva tillsammans. Men misstanken gnager och nu undrar jag om det finns ett sätt att avgöra om jag är far till honom, utan att han eller mamman får reda på det?

*Låtsaspappa? *

*Svar *

Den situation som du befinner dig i är mycket vanligare än du anar. Inte desto mindre kan jag förstå att det känns lite märkligt att inte vara säker men någon juridisk möjlighet att få reda på ett faderskap utan barnets vetskap finns inte. Detta beror på att man fastställer faderskap i första hand utifrån en blodanalys. Denna innebär att man gör en jämförelse mellan pappans och barnets blod.

En helt annan sida av saken är att du faktiskt varit ”pappa” till pojken i alla år och frågan är vad du och han skulle vinna på att ta upp frågeställningen. Det kan leda till oanade konsekvenser för både honom och dig. Även för hans syskon kan detta riva upp mycket och risken finns att du förlorar mycket mer än du vinner på att utreda frågan om faderskapet. Bara det att ifrågasätta det gör att många gamla sår rivs upp. Du har ju också möjlighet att se om du känner dig lik eller olik pojken både till personlighet och utseende. Kanske kan det ge tillräckligt svar.

Arv- särkullbarn- egna barn

*Arv- särkullbarn- egna barn *

Jag har fyra barn sedan tidigare förhållande. Sedan ett år är jag förlovad med en man som har två barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. I sommar ska vi gifta oss och jag vill naturligtvis dela allt med honom så länge jag lever. Men om jag dör först, så vill jag att mina barn ska ärva mig eftersom jag väntar ett stort arv på 1-2 miljoner kronor. Medan jag lever ska pengarna stå på ett konto i mitt namn och användas för resor mm, men när jag dör ska barnen, men inte min man, få dela på det. Hur gör jag?

Sign: ”Barnens framtid”

Svar:

Utan ett testamente följer man den legala arvsordningen. Vid ett dödsfall ska man först bodela eftersom äktenskapet upplöses. En bodelning innebär att makarna fördelar sin egendom sig emellan. Beroende på hur du får ditt arv, om det är villkorat som enskild egendom eller inte, kan ditt arv också ingå i en bodelning. Om det finns ett testamente som säger att arvet ska vara enskild egendom kommer det inte att ingå i en bodelning. Om det däremot är giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Om ditt arv till stor del är den enda tillgången kommer det resultera i att dina barn får dela den summan med din blivande man. Efter bodelningen ärver dina barn din egendom direkt. Om du inte vill att ditt arv ska ingå i en bodelning måste du och din blivande man skriva ett äktenskapsförord där du gör antingen all din egendom eller endast arvet till enskild egendom. För att bestämma hur du vill att arvet ska fördelas vid din bortgång kan du skriva ett testamente. Jag råder dig att kontakta en advokat för rådgivning och som kan hjälpa dig att upprätta de dokument som är nödvändiga.

Hyresrätt blir bostadsrätt

Hyresrätt blir bostadsrätt

Jag är sambo sedan fem år med en man som varit gift förut och som har två barn. Själv har jag två vuxna barn. Jag har bott i tolv år i en hyreslägenhet som nu ska göras om till bostadsrätt. Föreningen är bildad och köpet så gott som klart. Problemet är min sambo. Han har dålig ekonomi och betalar fortfarande till sin gamla familj. Därför har jag betalat hyran i vår gemensamma bostad. Allting i lägenheten är i princip mitt medan min sambo har en bil och en båt som är hans. Vad händer nu om jag köper lägenheten? Blir den automatiskt även min sambos? Har han rätt att bo kvar om vi separerar eller om jag skulle dö? Jag vill ju att lägenheten ska gå till mina barn. Vad kan jag göra? Flitiga Lisa

Svar.

Det har blivit ganska vanligt idag att hyreslägenheter ombildas till bostadsrätter och detta skapar den typ av situation som du har hamnat i dvs att din sambo kommer att ha rätt till värdet av halva lägenheten om du avlider eller om ni separerar. Detta är en följd av sambolagen som reglerar vad som gäller när man är sambo. I sambo lagen sägs att bostad och bohag dvs möbler mm som förvärvats för gemensamt bruk är samboegendom. Denna egendom skall delas lika sedan skulderna som belastar egendomen betalats.

Eftersom du och din sambo redan bor i lägenheten kan man inte annat än konstatera att den förvärvas för gemensamt bruk. Det finns dock en möjlighet för dig och din sambo att skydda dig men det förutsätter att han medverkar. Det ni kan göra är att skriva ett avtal som säger att lägenheten enbart är din och inte skall falla under sambolagens bestämmelser. Jag föreslår att du kontaktar en advokat för att få hjälp med avtalet om din sambo medverkar.

Att bli sambo- vad är viktigt att tänka på ?

*Att bli sambo- vad är viktigt att tänka på ? *

Vad är viktigt att tänka på när ett samboförhållande inleds? Jag har en del sparade pengar plus fonder på banken. Vad händer vid en eventuell separation? Delas de lika? Vad händer med de möbler och värdesaker jag tar med mig till det nya hemmet? Delas de lika? Vad händer om en av oss avlider. Vi har köpt ett hus tillsammans, som vi snart flyttar in i. Vi är båda två betalningsskyldiga för lånen på huset. Sedan har vi köpt en bil tillsammans som står i min sambos namn.

Blivande sambo

Svar:

Det som jag tycker är mycket viktigt att tänka på när man blir sambo är att om en av samborna avlider så ärver inte den andre den avlidne. Detta är en väsentlig skillnad när man jämför med att gifta sig. Om en av makarna dör så ärver den kvarvarande. Därför anser jag att det är viktigt att tänka på att skriva ett testamente om man vill skydda sin sambo.

När man blir sambo gäller den så kallade sambolagen. Den säger vad som gäller för bohag och bostad som man köpt för att bruka eller bo i tillsammans. Detta innebär att sparade pengar, fonder, obligationer, aktier, bilar mm inte alls delas om man separerar. Du tar med dig dem ut ur förhållandet helt ograverade.

När det gäller huset gäller det motsatta. Detta är så kallad samboegendom som skall delas lika vid en kommande separation. När det gäller bilen så kan den bara registreras på en person. Det kan därför vara klokt om man har betalt hälften vardera att skriva ett avtal som säger att man äger bilen tillsammans.

umgängesrätt- växelvis boende- vårdnad

Umgängesrätt- växelvis boende- vårdnad

När får barnen själva bestämma hos vilken förälder de vill bo.

Mina barn som är 7 respektive 11 år har en bestämd uppfattning och de vill bo hos mig.

Detta säger de till mig i alla fall. Vem bestämmer.

Hoppfull mamma

Svar

Barnen får i princip aldrig själva bestämma. Lagen säger att deras vilja är en omständighet

som ska beaktas när frågan om deras boende ska bestämmas .

Men självklart blir deras vilja av stor betydelse ju äldre de blir.

Enligt praxis så ska ett barn vara 12 år eller ha en mognad som en

tolvåring för att viljan ska tillmätas stor betydelse. Dina barns vilja kan få betydelse men

även många andra faktorer spelar stor roll.

Umgängesrätt

*Umgängesrätt – boende- växelvis boende *

Hur mycket får man umgås med sina barn när man har separerat?

Jag skulle vilja träffa dem både vardagar och helger. Vem bestämmer detta?

Mamman till barnen säger att det är hon som bestämmer. Det hoppas jag att det inte är.

Då skulle jag inte få träffa dem överhuvudtaget.

Jag skulle vilja att de bodde växelvis. Hur kan man åstadkomma detta?

Svar

Umgängesrätt kan se ut på olika sätt . Detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Avgörande är alltid vad som är bäst för barnen. För att det ska bli ett växelvis boende krävs att

Föräldrarna kan samarbeta.

Om man inte kommer överens får en domstol pröva frågan.

Växelvis boende

Vårdnad – boende

Min fru vill skiljas och ha våra två barn boende hos sig.

Jag vill att de ska bo lika mycket hos oss- växelvis.

Hur går vi tillväga?

Svar

En förutsättning för växelvis boende är att ni som föräldrar kan samarbeta.

I första han rekommenderas ni gå på familjerättens samtal.

Om ni inte kommer överens får en domstol pröva hur barnen ska bo.

Då blir det avgörande vad som är bäst för barnen. Det avgör boendet.

Advokat - testamente ?

Advokat – testamente ?

Måste man gå till en advokat för att skriva testamente? Kostar det mycket och måste det bevittnas? Får vittnena vara släkt med mig? Jag är ensamstående utan barn, men jag har ett syskonbarn som jag väldigt gärna skulle vilja ge mina pengar och ägodelar till. Kan jag testamentera bort det jag äger till vem jag vill? Eller måste mina syskon och mina föräldrar ärva mig? Sign: Nyfiken

*Svar: *

Det är inte nödvändigt att anlita advokat för att skriva ett testamente. Men eftersom testamente skall upprättas på visst sätt kan det vara säkrast att anlita en advokat eller annan jurist och få hjälp med att skriva testamentet. Det blir ofta klarare uttryck vad man vill när någon som är juridiskt kunnig utformar önskemålen. Det behöver inte bli särskilt dyrt. Om du är orolig för kostnaden tycker jag att du skall fråga innan du anlitar någon för att få en ungefärlig prisuppgift. Detta är fullt möjligt att ge. Jag får ofta frågan vad det kommer att kosta och lämnar då en ungefärlig prisuppgift. Vittnena får inte vara släkt till dig och inte heller svågrar eller svägerskor. Eftersom du inte har några bröstarvingar kan du testamentera till vem du vill. Det är bara bröstarvingar som har ett så kallat laglottsskydd vilket innebär att de kan klandra ett testamente som kränker deras laglott. Dina syskon och föräldrar kan inte göra anspråk på att få ärva något efter dig. Men om du inte skriver något testamente så är det i första hand dina föräldrar som ärver dig om de är i livet och därefter dina syskon.

Förskott på arv- laglott

Förskott på arv- laglott

Jag har en syster som är på väg att skiljas. De ska sälja sin villa och hon kommer att få ett överskott på ca 500.000 kr. Våra föräldrar har en sommarstuga som är värd ca 1 miljon kr. Nu tycker de att det är så synd om min syster att de vill skriva över stugan på henne eftersom jag ju redan har en stuga. Att jag och min man arbetat mycket och tagit lån för att kunna köpa stugan tar de ingen hänsyn till. Det här känns inte rätt. Föräldrarnas stuga måste ju ingå i vårt gemensamma arv? Om min syster vill köpa stugan är det okej, men då borde väl en värdering från en mäklare vara en rimlig begäran? Tror inte mina öron

*Svar: *

Du har rätt i att stugan ingår i ert gemensamma arv efter era föräldrar. Man bör dock komma ihåg att du och din syster ärver först då båda era föräldrar avlidit. För det fall dina föräldrar ger sommarstugan i gåva till din syster kommer detta att anses vara ett förskott på hennes arv. Gåvor till bröstarvingar presumeras alltid vara förskott på arv. Arvsordningen bygger på tanken att varje barn efter arvlåtaren skall ha lika lott. Varje gren skall således behandlas lika. De flesta föräldrar vill att varje barn skall ha lika ekonomiska förmåner – totalt sett. En gåva till en bröstarvinge skall därför anses som ett förskott på arv, såvida inte givaren uttryckligen gett till känna att gåvan inte skall vara ett förskott på arv. Ett sådant tillkännagivande skall helst, för att undvika framtida tvistigheter, ha en skriftlig form. Finns inget sådant tillkännagivande kan du, då dina föräldrar avlidit, hävda att din syster fått sommarstugan som förskott på arv. Du skall då kompenseras i motsvarande mån.

Arv- arvslott- laglott

*Arv- arvslott- laglott *

Jag är ett skilsmässobarn och min biologiska pappa kommer snart att dö. Vi har ingen kontakt med varandra, det sätter hans nya fru stopp för. Jag har två halvsystrar i den familjen och de är yngre än jag. Kommer jag att ärva min pappa? Jag lever med skyddade personuppgifter, kan de i alla fall hitta mig om jag får ärva? Måste jag gå på pappas begravning?

Ärver jag..?

*Svar: *

Man har som biologiskt barn alltid rätt att ärva sina föräldrar. Man förlorar inte sin arvsrätt bara för att man inte har kontakt med sin pappa. Du kommer i bouppteckningen efter din fader att omnämnas som särkullbarn, dvs du och dina halvsystrar har samma pappa men inte samma mamma. Det är ju endast din pappa du ärver – du har ingen arvsrätt efter halvsyskonens mamma och har därför rätt att få ut ditt arv nu. Du behöver alltså inte vänta till dina halvsyskons mamma avlider. Du har som särkullbarn rätt att efter din pappas bortgång kräva att få ut din laglott. Laglotten utgör halva arvslotten. Arvslotten efter din pappa utgör halva boet så du ärver alltså en fjärdedel. Denna del kan inte inskränkas genom testamente eller liknande – du ha således alltid rätt att få ut denna del. Lever du med skyddade personuppgifter kommer det förmodligen bli svårt att hitta dig. Den som uppger boet för bouppteckningsfirman har dock en skyldighet att nämna dig efter som de känner till att du finns. Ger du dig tillkänna själv blir det ju lättare. Du har således rätt till arv efter din pappa men du måste ju själv besluta dig för om du vill ärva. Du behöver inte, om du inte vill, närvara vid din pappas begravning. Detta bestämmer du helt själv och har ingenting att göra med din rätt att ärva efter din pappa.

Arbetsrätt - uppsägning

*Arbetsrätt – uppsägning *

Jag har blivit anklagad för att i mitt jobb inom den kommunala barnomsorgen ha slagit ett barn. Men det är inte sant. Det är barnets föräldrar som tagit upp det här med min chef, som i sin tur berättade det för mig och fick mig att gå med på att säga upp mig själv. Men det var inte rätt gjort. Jag blev så chockad och rädd vid anklagelsen att jag inte förstod vad som hände. Jag bad redan då att chefen skulle göra en polisanmälan för att utreda saken, men hon sade att det bara vore dumt och värst för mig om det blev en utredning. Nu har det gått några månader och jag har förstått att jag blev lurad till att säga upp mig. Vad kan jag göra för att få upprättelse och mitt jobb tillbaka?

Sign: Förskolläraren

*Svar: *

Hej! Det är så klart alltid svårt att förhålla sig till något sådant här och det är inget konstigt med att du i denna situation valde att göra som du gjorde. I mina öron låter det som du har råkat ut för något som man skulle kunna kalla en ”påtvingad egen uppsägning”. En sådan uppsägning kan vara samma sak som en uppsägning från arbetsgivarens sida. Det hjälper alltså inte att du själv har sagt upp dig om det är så att du har blivit tvingad till det. När arbetsgivaren säger upp måste det bl.a. finns grund för uppsägningen och det är det inte säkert att det finns i ditt fall. Om det visar sig att du har blivit felaktigt ”uppsagd” kan arbetsgivaren bli skyldig att återanställa dig eller, om du inte vill återgå till arbete hos denna arbetsgivare, bli skyldig att betala skadestånd. Jag skulle råda dig att kontakta ditt fackförbund som hjälper dig kostnadsfritt. Om du inte är med i något fack så kan du kontakta någon advokat som sysslar med just arbetsrätt.

Sambo - barn - underhåll

*Sambo – barn – underhåll *

Jag är 34 år, sambo och vi har två gemensamma barn. Min sambo och jag delar lika på alla gemensamma räkningar, som el, telefon med mera. Har vi några egna räkningar betalar vi dem själva. Vi har en gemensam matkassa dit vi lägger lika mycket var. Det hela resulterar i att när allt är betalt så har jag eventuellt några tusenlappar kvar. Jag har nästan inte råd att göra någonting eller att köpa sådant till hemmet eller till barnen som jag tycker att de behöver. Jag får hela tiden snåla och vända på varenda krona. Jag har inte några pengar sparade, och måste jag till exempel gå till tandläkaren eller liknande så blir jag pank. Min sambo tjänar betydligt mera än jag och har pengar undanlagda och råd att ha ett fritidsintresse som kostar mycket pengar. Men han köper inget till hemmet och ska vi på semester får jag skrapa ihop till halva resan. Det känns så fel att jag knappt ska ha råd att gå och klippa håret och samtidigt veta att det finns pengar i familjen. Jag får givetvis låna pengar av honom, men då ska de också betalas tillbaka. Jag jobbar visserligen bara 75 procent men det är också jag som sköter om barnen och det mesta hemma. Är det här rättvist eller kan jag kräva att han ska betala mer?

Sign: En som börjar tröttna

*Svar: *

Jag förstår verkligen att du är otillfredsställd med den här situationen! Det är liknande förhållanden som har gett upphov till en bestämmelse i äktenskapsbalken om att makar har rätt att leva på samma ekonomiska nivå, oavsett hur mycket respektive make tjänar, just eftersom det arbete en make utför i hemmet ska ses som lika värdefullt som det som utförs utanför hemmet. Någon liknande bestämmelse finns dock inte för de som är sambo! Något som talar för att det finns någon liknande praxis mellan samboende är att vissa myndigheter och kommuner räknar som om att man är försörjningspliktig även för sambo, t.ex. vid beräkning av socialbidrag och barnomsorgsavgift . Man kan därför hävda att praktiken finns det en indirekt underhållsplikt även mellan de som är samboende. Det som däremot finns reglerat är hur föräldrar ska bidra till gemensamma barns underhåll. Gällande detta är var och en skyldig att bidra efter förmåga, vilket innebär att din sambo ska betala mer för barnen än vad du gör. Ta därför hjälp av reglerna i föräldrabalken för att se över er ekonomi och hur mycket ni var och en bör bidra till kostnaderna för barnen.

Sambo dödsfall

*Sambo dödsfall *

Jag har varit sambo i åtta år. Men min sambo in sambo avled i höstas. Vi bodde tillsammans i hans radhus, där även jag betalade hyra. Hans son och dotter anser nu att jag bara varit inneboende och vill nu tvinga mig att flytta. De hävdar att de ska ha ut sin laglott. Jag har erbjudit mig att ersätta dem med motsvarande kontanter, men de anser att värderingen som gjorts av banken är alldeles för låg och vill istället ha ut huset till försäljning för att få ut så mycket som möjligt. Vad har jag för möjligheter att stå emot? Har jag inte rätt till något arv?

Sign: Undrande

*Svar: *

Hej! Tyvärr är det så att du som sambo inte ärver din sambo alls om inte din sambo hade skrivit något testamente vid sin bortgång. Du kan dock begära bodelning av er gemensamma bostad under förutsättning att bostaden har förvärvats för er gemensamma användning, d.v.s. att din sambo köpte den för att ni skulle bo där tillsammans. I denna bodelning ska du i så fall ska tilldelas hälften av övervärdet av den gemensamma bostaden. Du kan alltid begära att få ta över er gemensamma bostad, oavsett om han köpte den för att ni skulle bo där tillsammans eller inte. Detta förutsätter dock att du har ekonomiska medel att lösa ut din sambo, eller i detta fall hans barn. Kan du lösa ut din sambos barn har du rätt att göra detta, och de kan inte framtvinga en försäljning. En värdering gjord av banken bör godtas – och ni ska även ta hänsyn till latent skatt och latent mäklararvode när ni beräknar övervärdet. Ett förslag är annars att du föreslår att din sambos son och dotter avstår från sitt arv till dess att även du går bort, alternativt i väntar på det i ett bestämt antal år så att du får en frist att ordna ett annat boende.

Vårdnad - boende- umgänge

Vårdnad – boende- umgänge

Jag har varit gift och har en pojke på sex år med min f d make. Vi skilde oss för snart två år sedan och från början var allt frid och fröjd. Vi kom överens om att flytta isär och att vår son skulle bo hos mig, men tillbringa så mycket tid som möjligt med sin pappa. Det har varit lite komplicerat eftersom pappan har ett resande jobb, men funkat för det mesta. Vid separationen kom vi också, utan myndigheters inblandning, överens om att pappan skulle betala mig 2.000 kr varje månad i underhåll. Det har också fungerat bra tills för ungefär två månader sedan då pappan blev arbetslös och inte vill betala underhållet eftersom han nu också vill vi att ska dela på vårdnaden. Det vill inte jag för jag tror inte det är bra för vår son. Hur ska vi lösa det här?

Sign: Orolig mamma

Svar:

När man lever separerade med barn är det en del olika termer som är viktiga att hålla isär. Den som barnet bor hos mestadels av tiden är s.k. boendeförälder. Den andre föräldern är s.k. umgängesförälder. Umgängesföräldern ska utge ett underhållsbidrag till barnet som betalas till boendeföräldern. Det finns också möjlighet att ha ett så kallat hälftenboende - där barnet bor lika mycket tid hos vardera föräldern. Då betalas inget underhåll. Gemensam *vårdnad *innebär dock inte att barnet ska vara hälftenboende, utan en gemensam vårdnad innebär att båda föräldrars samtycke krävs för vissa formella beslut gällande barnet, t.ex. vilken skola barnet ska gå i. Gemensam vårdnad har ni per automatik om ni var gifta vid barnets födelse. För att lösa er situation, som verkar handla om barnets boende snarare än vårdnaden, rekommenderar jag att ni börjar gå på samarbetssamtal på familjerätten hos socialtjänsten – de kan även förklara vilka regler som gäller.

Sambolagen - bodelning

*Sambolagen – bodelning *

2004 var jag sambo med en man men vi separerade efter något år. Efter det krävde han mig på tusentals kronor för de möbler vi köpt tillsammans. Jag ville att vi skulle låta en utomstående hjälpa oss att dela upp möblerna, men det ville inte min före detta sambo. Under hot tvingade han mig istället att betala tusentals kronor varje månad för att jag skulle få tillbaks möblerna. Nu vägrar han dock att ge mig möblerna. Jag har papper, som han har skrivit på, där det står hur mycket jag har betalt till honom som. Kan jag polisanmäla honom och den vägen få tillbaka mina möbler?

Sign: Mona

*Svar: *

Hej Mona! Du verkar ha hamnat i en olustig situation och jag förstår att det inte är roligt att behöva fundera i dessa banor! Enligt sambolagen så ska gemensamt införskaffad bostad och bohag delas lika vid en separation. En delning enligt sambolagen måste begäras inom ett år från samboförhållandets upphörande. Vill någon av de f.d. samboendena inte medverka till bodelning enligt sambolagen kan bodelningsförrättare begäras hos tingsrätten. Som jag förstår är dock er lösning att du betalat hälften av möblernas värde till din f.d. sambo, och har därför rätt att nu få ut möblerna. Det kan du emellertid inte göra hos polisen utan du får gå till kronofogden och begära handräckning. Hos kronofogden kan du alternativt begära att få tillbaka de pengar som du har betalt för de möbler du inte fått. Om du varit utsatt för hot om våld ska du dock anmäla detta till polisen ändå, eftersom din f.d. sambo då har gjort sig skyldig till ett brott. Du kan alltid ringa polisen och berätta vad du har utsatts för så får de göra bedömningen om det är brottsligt eller inte.

Arv -förfördelad -klander - legala arvsordningen

Arv –förfördelad –klander – legala arvsordningen

Jag har en fråga om arvsrätt för en förälder. Min dotter och hennes sambo har tre vuxna barn. De har nu ordnat med en försäkring som gör att när min dotter eller hennes sambo dör så får den överlevande sambon halva förmögenheten och den resterande halvan går till deras barn. Jag som mor får alltså ingenting och undrar nu om det är lagligt att göra så? Jag har bidragit till hushållet i det hus min dotter och hans sambo delar och tycker därför det vore skäligt att även jag fick ta del av försäkringsbeloppet.

Sign: "Undrande mor"

*Svar: *

När en person avlider skall tillgångarna, eller kvarlåtenskapen, fördelas mellan arvtagarna. Fördelningen följer den legala arvsordningen. Detta innebär att din dotters barn ärver först och främst sin mamma. Du som mamma ärver ingenting efter din dotter om hon inte skrivit ett testamente till din fördel. Din dotters sambo får inte heller något enligt den legala arvsordningen. För att säkra den efterlevande sambon är det vanligt att man antingen skriver ett testamente eller som i din dotter fall ordnar med ett så kallat förmånstagarförordnande i en försäkring. För att undvika att alla tillgångar går direkt till barnen, eller följer den legala arvsordningen, är det nödvändigt att göra på så sätt. Du nämner att du bidragit till hushållet. Är det fråga om ett lån så tycker jag att ni ska skriva ett skuldebrev på den aktuella summan. Om det däremot är så att du bidragit med gåvor i form av middagar, barnpassning och dylikt är det inget som du kan kräva någon ekonomisk ersättning för.