God man - arvslös - laglott

*God man – arvslös – laglott *

För mer än 20 år sedan dog min far. Jag fick en god man utsedd till mig. Jag har aldrig fått något efter min far och har inte haft kontakt med min mor sedan 90-talet. Min mor har gift om sig med en annan man och fått barn med honom. Nu har jag på omvägar hört att hon vill göra mig arvlös och ge allt till sin nye man och deras barn. Hon har hela tiden påstått att min far inte lämnade något efter sig, men något borde där ju finnas efter honom annars hade man väl inte behövt utse en god man för mig. Jag är inte ute efter en massa pengar men jag vill ha ut min rätt. Jag är sjukpensionär och har inte råd att anlita en advokat.

*Svar: *

Det förefaller som om det fanns en behållning i dödsboet efter din far annars hade man inte behövt utse en god man för dig. Det är viktigt att du när din mor avlider bevakar dina intresse d v s att få ut arvet efter din far. När det gäller arv efter din mor så gäller att då du är s.k. bröstarvinge till din mor, så har hon inte möjlighet att göra dig arvlös. Du har alltid rätt till din s.k. laglott och det är halva arvslotten. Du kan inte göra någonting just nu men vid bouppteckningen och arvskiftet när din mor dött gäller det att du gör din röst hörd och meddelar boutredningsmannen att du är intresserad av att få ut ditt arv efter din far och i vart fall få ut din laglott efter din mor. Bästa sättet för att utreda denna typ av fråga är att vid den domstol som ligger i den stad som den avlidne bodde begära att rätten utser en boutredningsman. Kostnaden för denna stannar på dödsboet.