staket1.jpg

Vad kostar det?

Du får alltid ett timkostnadspris hos oss och ofta är du berättigad till rättshjälp och rättsskydd.
- samboavtal
- äktenskapsförord
- gåvobrev
- testamente

Telefonrådgivning vid akuta ärenden, 040- 685 80 00 måndag - torsdag 08.00-17.00, fredag 08-00-16.00.


Rättshjälp & Rättskydd

Vi kan hjälpa dig att ansöka och kontakta olika instanser som behövs för att erhålla rättshjälp respektive rättskydd, se nedan för generella villkor.

RÄTTSHJÄLP
Rättshjälp är ett ekonomiskt stöd för ett juridiskt ombud, till dig som inte själv har möjlighet att betala för ett ombud. Staten betalar kostnaderna för ett rättshjälpsbiträde, normalt en advokat eller en biträdande jurist vid en advokatbyrå Endast privatpersoner kan få rättshjälp, alltså inte föreningar, företag och liknande. Rättshjälp är inkomstprövad och beror på hur många barn du försörjer. Du som har en inkomst under 260 000 kr och kan visa att du inte haft råd att teckna hemförsäkring har möjlighet att erhålla hjälp. Vi hjälper dig med ansökan som beviljas av domstol.

RÄTTSSKYDD
Rättskydd ingår normalt sett i din hemförsäkring såväl som villaförsäkring. Rättsskyddet kan tas i anspråk för olika typer av tvister som t ex boende, vårdnad, umgänge och underhåll till barn, fel i fastighet mm Rättsskyddet är inte inkomstprövat. Om tvisten rör privatlivet täcker rättsskyddet i regel 80% av ombudskostnaderna. Resterande del betalar du själv. Självrisken uppgår alltså till 20%, minst 1000 kr och hos vissa försäkringsbolag 1500 kr. Om tvisten rör någon som du har varit gift eller sambo med gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppkommer inom ett till två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Vi hjälper dig med kontakterna med försäkringsbolaget och att ansöka om rättsskydd.