barefoot-beach-cheerful-1574653s.jpg
 

Medling

Tyvärr leder alltför många förhållande till djupa och ingripande konflikter där alla parter är förlorare.

Innan det gått så långt så har du möjlighet att använda dig av medling. Detta är ett institutet som du kan få hjälp med när du kommer till domstolen men ännu bättre är det om du kommer i kontakt med och använder medlingen  i ett tidigt stadium av konflikten.

Kontakta mig för rådgivning avseende medling i tvister av familjerättslig karaktär.

Läs hur domaren Britt Björneke på Södertörns tingsrätt ser på medlingens roll i familjemål :
Till artikel i Domarbloggen Södertörns tingsrätt

Vårdnadstvisterna blir allt smutsigare

Den ökade konfliktbenägenheten hos för­äldrar och de alltmer infekterade vårdnadstvisterna påverkar alla inblandade parter, även advokaterna.