*Upphörande av samboförhållande *

Vad är det värsta som kan hända ekonomiskt när ett samboförhållande upphör? Vad har man för gemensamma skyldigheter när det gäller exempelvis skulder? Min sambo har skuld på en motorcykel och en bil. Vi har köpt ett hus gemensamt och jag vill gärna bo kvar eftersom våra gemensamma barn skall bo hos mig. Kan man ställa krav på att ett gemensamt ägt hus ska säljas?

Snart ensam

Svar:

På din frågeställning förstår jag att du är sammanboende utan att veta vilka juridiska konsekvenser detta kan har eller kan få. Detta är mycket vanligt men förstås lite vanskligt eftersom vi i Sverige har en så kallad sambolag som får juridiska effekter när man skall flytta isär.

Sambolagen innehåller bestämmelser om bostad och bohag dvs möbler som man köpt för att använda tillsammans. Allt som man ägde innan samboförhållandet faller utanför lagen. När det gäller lån som inte är knutna till bostad och bohag så kommer dessa aldrig att bli aktuella i delningen på grund av ett samboförhållande. De lån som finns på motorcykel och bil kommer därför inte att delas utan den som har lånat får fortsätta och betala på dem.

När det gäller fastigheten gäller följande. Den som bäst behöver bostaden får lösa ut den andre. Det går därför inte att framtvinga en försäljning. När det gäller bedömningen vem som bäst behöver huset så tittar man vem barnen skall bo hos och den får i allmänhet bo kvar i huset och lösa ut den andre. Det kan också vara avgörande bland annat på var barnens skolor och eventuella daghem finns någonstans. I ditt fall borde du ha störst behov av bostaden.