*Vem äger vad?Besittningsrätt eller nyttjanderätt *

Jag överlät för några år sedan min sommarstuga på Gotland till mina båda döttrar. Nu har det blivit problem eftersom stugan behöver renoveras. Den ena av döttrarna har bra ekonomi och har tidigare stått för det mesta av underhållet, medan den andra dottern har det sämre ställt eftersom hon har en svår sjukdom och lever på sjukbidrag. Nu vill dottern med bra ekonomi ha ensamrätt på huset om hon ska lägga ner mer pengar på det. Samtidigt vill den andra dottern vara med och betala och ha kvar sin del i huset, men med den dåliga ekonomin hon har får hon ju inga lån. Kan du hjälpa oss att lösa det här? Kan man använda sig av nån slags besittningsrätt eller nyttjanderätt?

Mycket tacksam för svar

Svar

Det är inte alltid så lätt att vara ägare till gemensamma saker särskilt inte när man har olika förutsättningar att betala. Men det finns nästan alltid lösningar I detta fall är det som i första hand är avgörande om renoveringen verkligen är nödvändig om den inte är det kan den inte framtvingas. Detta framgår av samäganderättslagen som gäller för det fall att de inte kan komma överens.

Om det är så att båda två vill renovera men bara den ena får lån så tycker jag att man kan lösa det på så sätt att man upprättar en revers mellan syskonen. I denna revers så avtalas samma ränta som på banklånet som den ena får dvs man har exakt samma villkor som på banklånet men det den mer välbärgade som får ta ansvaret mot banken. I detta fall när det finns en fastighet som kan utgöra säkerhet för reversen dvs syster får panträtt i den lånande systers del så tar hon ingen ekonomisk risk. Ta hjälp av en jurist att upprätta handlingarna.