*Äktenskapsförord *

Jag och min man gifte oss för 24 år sedan. Året innan köpte min man en liten jordbruksfastighet och utan min vetskap skrevs det på papper. Vi har inget äktenskapsförord mellan oss . I och med att vi gifte oss tillfaller väl hälften mig ändå? Vi ska nu sälja fastigheten till vår son. Nu undrar jag vad ska jag tänka på, för jag vet att vi båda måste skriva under, så att hälften verkligen blir mitt? Jag skulle verkligen behöva ett tillskott till min ekonomi just nu.

Undrande

Svar:

Tyvärr är det inte som du tror när det gäller dina juridiska rättigheter när fastigheten säljs. Det är en av de vanligaste missuppfattningarna när det gäller familjerätt. Det du har i tankarna är den så kallade giftorätten, som aktualiseras när en av makarna dör eller om man skiljer sig. Denna giftorätt har ingen effekt under själva äktenskapet. Under äktenskapet får vardera maken disponera sin egendom och göra precis som den vill med den.

Den får till följd att vardera maken skall behålla hälften av nettoegendomen som finns när man skiljer sig eller om en av makarna dör. Det förhållandet att du skall skriva under och på så sätt godkänna en försäljning av fastigheten ger dig inte någon rätt att erhålla hälften av pengarna. Detta innebär att din man inte har någon skyldighet att dela köpeskillingen från fastighetsförsäljningen med dig.

Det är först om din make avlider före dig som du ur dödsboet har rätt att erhålla hälften av tillgångarna och på så sätt hälften av de pengar som finns kvar av försäljningen av fastigheten.