Dödsfall- arv- laglott- särkullbarn

*Dödsfall- arv- laglott- särkullbarn *

Vi har i samband med att vår pappa avled fått reda på att han har ett barn till. Det var innan han bildade familjen, som vi tillhör. Han har inte skrivit på något faderskapsbevis i vart fall säger han att han inte har det. Kan han anses var vår pappa i alla fall? Jag undrar nu om det barnet kommer att ärva något efter vår far?

Sign: Undrande Svar: Skatteverket är skyldigt att till socialnämnden anmäla de barn för vilka faderskapet måste fastställas. Enligt föräldrabalken har sedan socialnämnden en skyldighet att utreda och fastställa faderskapet för alla barn vars föräldrar inte är gifta med varandra. Av din fråga framgår inte huruvida faderskapet är juridiskt fastställt eller inte. Detta kan ni få reda på genom folkbokföringsmyndigheten. Men eftersom ni fått beskedet i samband med att han avlidit kan vi nog utgå ifrån att faderskapet är fastställt. Ni kan därför i första hand få besked av den person som håller i bouppteckningen som skall göras med anledning av att er far avlidit. Är det så att faderskapet är juridiskt fastställt gäller följande arvsordning. Detta barn, ditt halvsyskon, betraktas som ett särkullbarn till skillnad från dig och dina syskon som är bröstarvingar. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt om barnet så begär och det inte finns ett testamente som säger något annat. Din far har rätt att testamentera bort allt förutom särkullbarnets laglott. Laglotten är lika med hälften av särkullbarnets arvslott. Du och dina syskon däremot ärver er far först när den siste av era föräldrar avlider eftersom att den efterlevande makan ärver de gemensamma barnens del med fri förfoganderätt.