Arv -förfördelad -klander - legala arvsordningen

Arv –förfördelad –klander – legala arvsordningen

Jag har en fråga om arvsrätt för en förälder. Min dotter och hennes sambo har tre vuxna barn. De har nu ordnat med en försäkring som gör att när min dotter eller hennes sambo dör så får den överlevande sambon halva förmögenheten och den resterande halvan går till deras barn. Jag som mor får alltså ingenting och undrar nu om det är lagligt att göra så? Jag har bidragit till hushållet i det hus min dotter och hans sambo delar och tycker därför det vore skäligt att även jag fick ta del av försäkringsbeloppet.

Sign: "Undrande mor"

*Svar: *

När en person avlider skall tillgångarna, eller kvarlåtenskapen, fördelas mellan arvtagarna. Fördelningen följer den legala arvsordningen. Detta innebär att din dotters barn ärver först och främst sin mamma. Du som mamma ärver ingenting efter din dotter om hon inte skrivit ett testamente till din fördel. Din dotters sambo får inte heller något enligt den legala arvsordningen. För att säkra den efterlevande sambon är det vanligt att man antingen skriver ett testamente eller som i din dotter fall ordnar med ett så kallat förmånstagarförordnande i en försäkring. För att undvika att alla tillgångar går direkt till barnen, eller följer den legala arvsordningen, är det nödvändigt att göra på så sätt. Du nämner att du bidragit till hushållet. Är det fråga om ett lån så tycker jag att ni ska skriva ett skuldebrev på den aktuella summan. Om det däremot är så att du bidragit med gåvor i form av middagar, barnpassning och dylikt är det inget som du kan kräva någon ekonomisk ersättning för.