Vårdnad- boende - barn

*Vårdnad- boende – barn *

Jag som skriver är en orolig mormor. Jag har sedan några månader tillbaka fått ett barnbarn. Detta ä mitt fjärde barnbarn så jag har viss erfarenhet. Men den här situationen är lite annorlunda än tidigare. Detta beror på att mamman till barnet, d v s min dotter, och pappan inte kan komma överens. De bodde ihop när barnet föddes men nu har pappan flyttat iväg. De kan inte komma överens om hur det skall vara med vårdnaden för barnet. Hur är det mest i normala fall? Har inte mamman ensam vårdnadsrätt om ett spädbarn som ammas? Och hur länge? Pappan är kriminell på sätt att han har avtjänat fängelsestraff för olika brott . Han är bra på att kunna tala för sig. Nu har de påbörjat samtal på familjerätten för att försöka komma överens. Tyvärr är min dotter för vek så det verkar som hon kommer att ge sig och gå med på gemensam vårdnad och att pappan får träffat barnet ett par gånger per vecka hemma hos henne. Jag tycker att detta är helt fel då pappan visat att han inte är att lita på. Vad är det som gäller?

Sign: Orolig

*Svar: *

Det är inte lätt att var mormor och en bit ifrån och samtidigt nära sitt barnbarn. Mitt allmänna råd är att låta mamman själv fatta beslutet om hur det skall vara med vårdnaden. Hon har kanske information som gör att det känns ok för henne att pappan får vara med och bestämma. Dessutom är det idag det vanligaste att man har gemensam vårdnad om sina barn. Det är bara i undantagsfall som pappan eller mamman inte får vara med och ha vårdnaden. När det sedan gäller frågan om umgänget med ett lite spädbarn så är det förstås svårt att ha generella synpunkter. Enligt lagen skall frågan om umgänge avgöras utifrån omständigheterna i det särskilda fallet. När det gäller små barn som ammar så får givetvis viss hänsyn tas till hur mamman upplever att kontakten är med pappan. Det är inte alltid lämpligt att han kommer på besök om relationen dem emellan är bruten.