Umgängesrätt

*Umgängesrätt – boende- växelvis boende *

Hur mycket får man umgås med sina barn när man har separerat?

Jag skulle vilja träffa dem både vardagar och helger. Vem bestämmer detta?

Mamman till barnen säger att det är hon som bestämmer. Det hoppas jag att det inte är.

Då skulle jag inte få träffa dem överhuvudtaget.

Jag skulle vilja att de bodde växelvis. Hur kan man åstadkomma detta?

Svar

Umgängesrätt kan se ut på olika sätt . Detta beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Avgörande är alltid vad som är bäst för barnen. För att det ska bli ett växelvis boende krävs att

Föräldrarna kan samarbeta.

Om man inte kommer överens får en domstol pröva frågan.