Växelvis boende

Vårdnad – boende

Min fru vill skiljas och ha våra två barn boende hos sig.

Jag vill att de ska bo lika mycket hos oss- växelvis.

Hur går vi tillväga?

Svar

En förutsättning för växelvis boende är att ni som föräldrar kan samarbeta.

I första han rekommenderas ni gå på familjerättens samtal.

Om ni inte kommer överens får en domstol pröva hur barnen ska bo.

Då blir det avgörande vad som är bäst för barnen. Det avgör boendet.