umgängesrätt- växelvis boende- vårdnad

Umgängesrätt- växelvis boende- vårdnad

När får barnen själva bestämma hos vilken förälder de vill bo.

Mina barn som är 7 respektive 11 år har en bestämd uppfattning och de vill bo hos mig.

Detta säger de till mig i alla fall. Vem bestämmer.

Hoppfull mamma

Svar

Barnen får i princip aldrig själva bestämma. Lagen säger att deras vilja är en omständighet

som ska beaktas när frågan om deras boende ska bestämmas .

Men självklart blir deras vilja av stor betydelse ju äldre de blir.

Enligt praxis så ska ett barn vara 12 år eller ha en mognad som en

tolvåring för att viljan ska tillmätas stor betydelse. Dina barns vilja kan få betydelse men

även många andra faktorer spelar stor roll.