Sambolagen

Sambolagen

Undrar lite om hur sambolagen fungerar. Är en änka, 65+, som träffat en ny man. Han sålde sitt hus och flyttade till mig. Lägenheten hade jag köpt ett par år tidigare i samband med att jag separerade från min dåvarande man. Vi har nu bott ihop i fyra år. Jag äger lägenheten, har två barn och han har två barn. Allt bohag i lägenheten förutom en tv är mitt. Han köpte ett fritidshus i våras. Där har han ställt sina möbler som han tidigare hade magasinerat. Vi vill båda att våra barn ärver respektive. Blir det så enligt den nya lagen, utan att vi skriver något?

Sign: Undrande skånska

Svar:

Sambolagen trädde i kraft 2004 och innebar en del viktiga ändringar. En viktig ändring var att man från och men 2004 måste begära bodelning inom ett år från det att det att parterna flyttade isär. För att kunna ta ställning till vad som skall gälla är det viktigt att utgå ifrån vad som är samboegendom. Lagen säger att samboegendom är sådan permanent bostad och bohag som parterna anskaffat för gemensamt bruk. Detta innebär att bara sådan t som man köpt efter att man blivit sambo är samboegendom. Såsom du beskriver era ekonomiska förhållanden så är varken lägenheten eller fritidshuset samboegendom . Lägenheten är din beroende på att du ägde den innan ni blev sambo och fritidshuset är inte någon permanent bostad. Detta innebär att den egendomen som du talar om kommer att ärvas av era respektive barn, d v s enligt lag, om ni inte skriver något annat i ett testamente.