Skulder och betalningsanmärkningar

Skulder och betalningsanmärkningar

Vi är oroliga för vår son. Han är gift sedan några år och hans fru drar på sig skulder som han får betala. Han har fått ta lån så nu mår han dåligt av oro för att inte kunna betala. Hon får inga lån själv eftersom hon har betalningsanmärkningar. Hur skaffar man äktenskapsförord eller enskild egendom? Är det dyrt. Vi misstänker at hon tagit ut pengar på banken som barnen fick när de döptes. Får man göra så utan den andres medgivande. Hur ska han göra för att klara sig ur detta? Sign: Bekymrad mamma

Svar:

Det låter besvärligt för sonen och jag förstår din oro. För det fall att han vill så kan man när som helst under ett äktenskap avtala om ett äktenskapsförord som gör makarnas egendom till enskild egendom. Detta förutsätter dock att makarna är överens om det. Detta kan vara en svårighet då den som inget har kanske inte är beredd att avstå från sin rätt till giftorätt d v s at få ut hälften vid en skilsmässa.

Det skall också observeras att man inte är skyldig att betala den andres skulder så länge man är gift. Detta innebär att din son inte är tvungen att betala sin frus skulder. Detta gör han frivilligt. Det är först när det blir aktuellt med en skilsmässa eller vid dödsfall som det blir aktuellt att dela upp tillgångar och skulder.

Det råd jag kan ge är att din son kontaktar en advokat för det fall att hans maka är beredd att skriva under ett äktenskapsförord. En rådgivning kan verkligen löna sig. Det kostar 275 kr att registrera ett äktenskapsförord i domstol. När det gäller pengarna från barnens konto så tycker jag att denna fråga kan sonen ta upp med banken.