Arv och laglott

Arv och laglott

Hej min svärmor har nyss avlidit, det visade sig att min man inte fick ärva någonting för hon hade givit bort sina tillgångar som var ca 3 miljoner till hennes andra son. Han hade fått det i gåva för 8 år sen. Får det gå till så? Ärver inte min man någonting då? Hur är det med hans laglott? Har han rätt till en sådan? Hoppas på svar för vi vet inte vad vi ska göra... Sign: Malin

Svar:

Alla barn har rätt till laglott efter sina föräldrar. För det fall att en förälder har gett bort egendom i sin livstid kan detta under vissa förutsättningar angripas av det barn som inte fått sin laglott om man tar med i beräkningen det som givits bort. Detta framgår av en bestämmelse i ärvdabalken. De förutsättningar som då måste uppfyllas är att gåvan kan jämställas med ett testamente. Detta innebär att domstolen gör en prövning av förhållandena vid gåvotillfället. För det fall att givaren själv har tillgång till det bortgivna d v s inte förlorat dispositionsrätten över gåvan, vilket kan vara fallet om man ger bort en fastighet eller en bil. Även andra situationer kan jämställas med ett testamente d v s när det direkt framgår att gåvan är gjord för att ett av barnen skall få allt och de andra inget så kan detta räcka för att väcka talan för att få ut laglotten. För det fall att ni tror att ni kan bevisa att det förhåller sig på detta sätt måste ni väcka talan vid domstol inom ett år från det att bouppteckningen gjordes efter er svärmor. Den här problematiken är ganska komplicerad och jag råder dig att kontakta en advokat för en rådgivningstimma för att diskutera frågan.