Förskott på arv- laglott

Förskott på arv- laglott

Jag har en syster som är på väg att skiljas. De ska sälja sin villa och hon kommer att få ett överskott på ca 500.000 kr. Våra föräldrar har en sommarstuga som är värd ca 1 miljon kr. Nu tycker de att det är så synd om min syster att de vill skriva över stugan på henne eftersom jag ju redan har en stuga. Att jag och min man arbetat mycket och tagit lån för att kunna köpa stugan tar de ingen hänsyn till. Det här känns inte rätt. Föräldrarnas stuga måste ju ingå i vårt gemensamma arv? Om min syster vill köpa stugan är det okej, men då borde väl en värdering från en mäklare vara en rimlig begäran? Tror inte mina öron

*Svar: *

Du har rätt i att stugan ingår i ert gemensamma arv efter era föräldrar. Man bör dock komma ihåg att du och din syster ärver först då båda era föräldrar avlidit. För det fall dina föräldrar ger sommarstugan i gåva till din syster kommer detta att anses vara ett förskott på hennes arv. Gåvor till bröstarvingar presumeras alltid vara förskott på arv. Arvsordningen bygger på tanken att varje barn efter arvlåtaren skall ha lika lott. Varje gren skall således behandlas lika. De flesta föräldrar vill att varje barn skall ha lika ekonomiska förmåner – totalt sett. En gåva till en bröstarvinge skall därför anses som ett förskott på arv, såvida inte givaren uttryckligen gett till känna att gåvan inte skall vara ett förskott på arv. Ett sådant tillkännagivande skall helst, för att undvika framtida tvistigheter, ha en skriftlig form. Finns inget sådant tillkännagivande kan du, då dina föräldrar avlidit, hävda att din syster fått sommarstugan som förskott på arv. Du skall då kompenseras i motsvarande mån.