Fråga – äktenskapsförord blir det gåva

När jag och min make gifte oss upprättade vi tillsammans ett äktenskapsförord. Han hade vid det tillfället mycket större tillgångar än jag och vi beslöt därför att den egendomen skulle vara hans enskilda. Om vi nu skulle upprätta ett nytt äktenskapsförord där min mans egendom görs till giftorättsgods, är detta då betraktat som en gåva från honom till mig? Jag får ju del i hans egendom som jag inte har nu.

Egendomligt frågvis

Svar

Frågan är inte alls egendomlig då det är en väldigt vanlig missuppfattning att giftorätten innebär tillgång till den andres egendom. Detta stämmer dock inte utan är helt felaktigt. Giftorätten aktualiseras först när man dör eller om man skiljer sig. Det är endast vid dessa två tillfällen som den så kallade giftorätten faller ut. Enligt äktenskapsbalken kan ni genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom skall vara din eller din makes enskilda egendom - vilket ni också gjorde när ni gifte er. Genom att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord kan ni bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Så länge ni är gifta och båda är vid livet kommer det inte vara någon skillnad. Skulle giftorätten utfalla skulle det i praktiken innebär att egendomen räknas in i bodelningen för att räkna ut hur mycket arv eller giftorättsgods vardera part är berättigad. Detta skulle alltså innebära att du(eller dina arvingar) i sådant fall skulle vara berättigad till hälften av egendomen. Det blir därför inte fråga om någon gåva.