Bostadsrättsjuridik

I en bostadsrättsförening kan det uppkomma ett stort antal frågor som kräver juridisk kompetens.
Både medlemmar och föreningens styrelse kan behöva hjälp som kräver specialistkunskaper om bostadsrättsföreningar, föreningslagen och övriga regleringar som påverkar föreningar.

Vi kan erbjuda specialistkompetens inom rättsområdet bostadsrätt. Vårt kunnande omfattar alla typer av ärenden som är relaterade till området och vi bistår såväl föreningens styrelse som privatpersoner med rådgivning.

Bodelningsavtal med bostadsrätt

Vi upprättar även bodelningsavtal i samband med separationer där det finns bostadsrätter och hjälper till med att beräkna värden som ska användas i syftet att lösa ut en av parterna.

Gåvobrev med bostadsrätt

Vi upprättare även gåvobrev avseende gåvor av bostadsrätter.
 

Vi biträder privatpersoner, föreningar och företag med kvalificerad rådgivning i frågor om bland annat

  • Upplåtelse av lägenhet med bostadsrätt
  • Hinder och men i bostadsrätten
  • Köp eller förvärv av bostadsrätt
  • Föreningsrättsliga frågor
  • Mäklarjuridik
  • Fel vid överlåtelse av bostadsrätt
  • Upprättande av samboavtal avseende bostadsrätter