Dags att ändra ditt testamente?

EU:s nya arvsförordning - dags att uppdatera ditt testament

Efter den 17 augusti 2015 gäller den nya arvförordningen i EU, förutom i Storbritannien, Irland och Danmark. I korthet innebär bl.a. den nya arvsförordningen att den tidigare gällande principen om att medborgarskap bestämt vilket lands lagar som ska gälla vid fördelningen av arvet inte längre gäller. Istället gäller som huvudregel domicilprincipen, dvs. att det lands lagar där du är bosatt när du avlider ska följas vid fördelning av arvet.

Genom testamente kan man efter den 15 augusti 2015 bestämma vilket lands lagar som ska tillämpas oavsett var man hade sitt hemvist vid dödsfallet. En förutsättning är dock att du är medborgare i den staten. Sålunda kan du som svensk medborgare bestämma att svensk lag ska tillämpas, även om du är bosatt och avlider utomlands. Detta framgår av artikel 22 i arvsförordningen.

Varför skriva ett testamente?

Om du är sambo:

 Många har redan skrivit sitt testamente, sålunda sin sista önskan om hur ens tillgångar ska fördelas efter att man avlidit. Att skriva ett testamente är av extra stor vikt för de par som lever som sambos eftersom svensk arvsrätt bestämmer att sambor inte ärver varandra utan testamente. Sålunda kan din sambo bli utan arv efter dig och sålunda tvingas exempelvis lämna en gemensam bostad på grund av att någon annan ärvt din egendom.

Om det finns särkullbarn:

Ett annat skäl kan vara att man träffat en ny partner och har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn. Då kan det vara viktigt att bestämma hur arvet ska fördelas.

Advokatfirman AAC har lång erfarenhet av arvs- och testamentsrätt. Du rekommenderas att skriva ditt testamente hos en advokatbyrå eftersom formkraven enligt lag måste följas för att testamentet ska vara giltigt. Vår advokatbyrå är också bunden av advokatsamfundets etiska regler vilket bl.a. innebär att vi har tystnadsplikt och lojalitetsplikt gentemot dig som klient.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi kan även erbjuda fast pris för testamente.