Testamente

Skriva testamente själv – funkar det?

Jag undrar om ett testamente är giltigt om man själv skriver det? Är det någon speciell formulering man måste använda? Jag undrar också om jag kan göra egna tillägg på ett redan, av jurist, skrivet testamente. Han sa att jag kunde göra det och därför har jag lagt till några saker på baksidan som jag har skrivit för hand med två personer som bevittnat med namn och telefonnummer. Räcker det eller ska även adressen till vittnena vara skriven? Frågan är om man måste gå till en jurist för att få ett giltigt testamente?

Sign: Madeleine

Svar ;

Ett testamente är ett av de få dokumenten i Sverige som måste vara upprättade på ett visst sätt d v s de är formbundna. Huvudregeln är att ett testamente skall vara upprättat skriftligen. Det finns dock undantag så kallat nödtestamente som kan lämnas muntligen i en nödsituation. Ett nödfalls testamentes giltighet är dock begränsat till tre månader . Ett testamente är ett ensidigt förordnande med vissa formkrav som när som helst kan återkallas. Ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Vittnena ska veta att det är ett testamente det är ett testamente de bevittnar, inte testamentets innehåll. Vittne får inte vara minderårig, ha psykisk störning eller vara nära släkt med testator eller testamentstagare.

Undantag från formkraven genom;

Muntligt nödfallstestamente med två vittnen då testatorns vilja klart måste

framgå genom muntlig redogörelse inför två vittnen.

Holografiskt nödfallstestamente är ett testamente skrivet utan vittnen.

Det är fullt möjligt att göra ett tillägg till ett testamente det är dock samma formkrav som jag redogjort för ovan d v s skriftlig form och två vittnen. Testamente behöver inte upprättas av jurist. Det är dock mitt råd att kolla med en jurist att innehållet i testamentet verkligen stämmer överens med din vilja.