underhåll till 17 åring

*Ska en 17 åring som inte bor hemma ha underhållsbidrag *

Vi har en 17-årig dotter som nu vill flytta hemifrån. Hon vill flytta ihop med sin jämnårige pojkvän och de tänker dela kostnaderna. Min make och jag tycker inte det är en bra idé eftersom de båda går i gymnasiet och inte har någon egen inkomst. Nu undrar vi hur fungerar försörjningsplikten? Är vi som föräldrar skyldiga att betala för ett annat boende än om hon bor hemma. Är vi skyldiga att betala för andra omkostnader som till exempel hygienartiklar och mat. Vad händer när hon fyller 18? Har vi fortfarande försörjningsplikt om hon fortsätter studera men bor hemifrån?

Sign: Oroliga tonårsföräldrar

*Svar: *

Jag förstår att ni är oroliga för er dotter. Ni har som föräldrar och vårdnadshavare att svara för underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till er dotters behov och efter er samlade ekonomiska förmåga. Denna underhållsskyldighet upphör när er dotter fyller 18 år. Går er dotter i skolan vid denna tidpunkt är ni underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess er dotter fyller 21 år. Er dotter kan inte ställa krav på att ni skall betala för ett annat boende eller andra omkostnader om ni inte vill eller har ekonomisk möjlighet till detta. Fram till dess att dottern fyller 18 år är det ert beslut som gäller. När er dotter fyller 18 år kan hon ju rent faktiskt flytta hemifrån men er underhållsskyldighet sträcker sig ändå inte längre än hennes behov. Finns skolan nära hemmet idag har er dotter inget behov av att flytta hemifrån för att gå i skolan och ni behöver heller inte då betala för ett annat boende eller omkostnader som ett boende utanför hemmet innebär.