Omyndigförklara - hur gör man?

*Omyndigförklara *

Vad krävs egentligen för att få någon omyndigförklarad? Min pappa drabbades av stroke för ett par år sedan. Han har lyckats kämpa sig tillbaks rent fysiskt, men mentalt står inte allt rätt till. Han är fortfarande lite förvirrad. Han har tillgång till kommunens hemhjälp som kommer och ser till honom morgon och kväll. De har egna nycklar. Ändå har han vid ett flertal tillfällen släppt in främmande människor som stulit pengar och även bankkort ifrån honom. När jag upptäckte det lyckades jag spärra bankkortet, men pengarna (totalt nära åtta tusen kronor) har vi inte lyckats få tillbaka. Pappa envisas fortfarande med att ha en massa pengar liggande hemma. Nu är jag rädd att han ska bli rånad igen och skulle därför vilja spärra hans konton så att han inte kan ta ut mer än han behöver. Kan jag göra något? Jag är enda barnet.

Sign: Orolig dotter

*Svar: *

Omyndigförklaring är en juridisk http://sv.wikipedia.org/wiki/Juridik åtgärd av domstol http://sv.wikipedia.org/wiki/Domstol, med avsikt att frånta en myndig http://sv.wikipedia.org/wiki/Myndig person dess rättshandlingsförmåga http://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4ttshandlingsf%C3%B6rm%C3%A5ga, det vill säga förmågan att ingå avtal med mera. Orsaker till omyndigförklaringen kan bland annat vara psykisk sjukdom http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_sjukdom, demens http://sv.wikipedia.org/wiki/Demens och intellektuella funktionshinder http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionshinder. För att din far skall bli omyndigförklarad krävs att tingsrätten som din far tillhör beslutar om att han inte längre är rättskapabel. En annan väg du kan välja är att ansöka om en god man hos överfyndaren. En god man förekommer i olika sammanhang för att bevaka någons rätt, hjälpa den som inte själv kan sköta sina angelägenheter etc. En god man kan t ex förordnas för att företräda en omyndig eller någon som p g a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.