Vårdnad - boende- umgänge

Vårdnad – boende- umgänge

Jag har varit gift och har en pojke på sex år med min f d make. Vi skilde oss för snart två år sedan och från början var allt frid och fröjd. Vi kom överens om att flytta isär och att vår son skulle bo hos mig, men tillbringa så mycket tid som möjligt med sin pappa. Det har varit lite komplicerat eftersom pappan har ett resande jobb, men funkat för det mesta. Vid separationen kom vi också, utan myndigheters inblandning, överens om att pappan skulle betala mig 2.000 kr varje månad i underhåll. Det har också fungerat bra tills för ungefär två månader sedan då pappan blev arbetslös och inte vill betala underhållet eftersom han nu också vill vi att ska dela på vårdnaden. Det vill inte jag för jag tror inte det är bra för vår son. Hur ska vi lösa det här?

Sign: Orolig mamma

Svar:

När man lever separerade med barn är det en del olika termer som är viktiga att hålla isär. Den som barnet bor hos mestadels av tiden är s.k. boendeförälder. Den andre föräldern är s.k. umgängesförälder. Umgängesföräldern ska utge ett underhållsbidrag till barnet som betalas till boendeföräldern. Det finns också möjlighet att ha ett så kallat hälftenboende - där barnet bor lika mycket tid hos vardera föräldern. Då betalas inget underhåll. Gemensam *vårdnad *innebär dock inte att barnet ska vara hälftenboende, utan en gemensam vårdnad innebär att båda föräldrars samtycke krävs för vissa formella beslut gällande barnet, t.ex. vilken skola barnet ska gå i. Gemensam vårdnad har ni per automatik om ni var gifta vid barnets födelse. För att lösa er situation, som verkar handla om barnets boende snarare än vårdnaden, rekommenderar jag att ni börjar gå på samarbetssamtal på familjerätten hos socialtjänsten – de kan även förklara vilka regler som gäller.