Sambo - barn - underhåll

*Sambo – barn – underhåll *

Jag är 34 år, sambo och vi har två gemensamma barn. Min sambo och jag delar lika på alla gemensamma räkningar, som el, telefon med mera. Har vi några egna räkningar betalar vi dem själva. Vi har en gemensam matkassa dit vi lägger lika mycket var. Det hela resulterar i att när allt är betalt så har jag eventuellt några tusenlappar kvar. Jag har nästan inte råd att göra någonting eller att köpa sådant till hemmet eller till barnen som jag tycker att de behöver. Jag får hela tiden snåla och vända på varenda krona. Jag har inte några pengar sparade, och måste jag till exempel gå till tandläkaren eller liknande så blir jag pank. Min sambo tjänar betydligt mera än jag och har pengar undanlagda och råd att ha ett fritidsintresse som kostar mycket pengar. Men han köper inget till hemmet och ska vi på semester får jag skrapa ihop till halva resan. Det känns så fel att jag knappt ska ha råd att gå och klippa håret och samtidigt veta att det finns pengar i familjen. Jag får givetvis låna pengar av honom, men då ska de också betalas tillbaka. Jag jobbar visserligen bara 75 procent men det är också jag som sköter om barnen och det mesta hemma. Är det här rättvist eller kan jag kräva att han ska betala mer?

Sign: En som börjar tröttna

*Svar: *

Jag förstår verkligen att du är otillfredsställd med den här situationen! Det är liknande förhållanden som har gett upphov till en bestämmelse i äktenskapsbalken om att makar har rätt att leva på samma ekonomiska nivå, oavsett hur mycket respektive make tjänar, just eftersom det arbete en make utför i hemmet ska ses som lika värdefullt som det som utförs utanför hemmet. Någon liknande bestämmelse finns dock inte för de som är sambo! Något som talar för att det finns någon liknande praxis mellan samboende är att vissa myndigheter och kommuner räknar som om att man är försörjningspliktig även för sambo, t.ex. vid beräkning av socialbidrag och barnomsorgsavgift . Man kan därför hävda att praktiken finns det en indirekt underhållsplikt även mellan de som är samboende. Det som däremot finns reglerat är hur föräldrar ska bidra till gemensamma barns underhåll. Gällande detta är var och en skyldig att bidra efter förmåga, vilket innebär att din sambo ska betala mer för barnen än vad du gör. Ta därför hjälp av reglerna i föräldrabalken för att se över er ekonomi och hur mycket ni var och en bör bidra till kostnaderna för barnen.