Arv- laglott- förskott på arv

*Arv- laglott- förskott på arv * Jag är ett av fyra syskon. För några månader sedan fick jag höra att mina föräldrar sålt sitt fina sommarhus till min yngre syster för nästan inga pengar alls. Vi andra tre syskon har inte vetat om det här och mina föräldrar förklarade det med att ”lillasyster” ju behövde någonstans att bo. Huset är i fint skick och ligger vid en sjö och har ett taxeringsvärde på omkring en miljon kronor (fast det är värt mycket mer). Vad jag förstått så har min syster fått köpa det för hälften av taxeringsvärdet. Får mor och far göra så? Måste de inte fråga oss andra barn först? Huset var ju ändå vårt arv. Finns det något vi kan göra på laglig väg för at få köpet att gå tillbaka.

Sign: Besviken storasyster

Svar:

Det är inte en helt ovanlig situation att föräldrar väljer att hjälpa ett av flera syskon. Inte desto mindre kan det förstås skapa problem om syskonen som i ditt fall uppenbarligen anser att det är orättvist. Handlingar som föräldrar gör i livet är dock inte möjliga att angripa. Vår lagstiftning bygger på att man själv bestämmer över sin egendom och har rätt att skänka bort den till vem man vill. Den möjlighet som står till buds är att när båda föräldrarna avlidit göra gällande att köpet av huset tills viss del var en gåva. Det förefaller att förhålla sig på det sättet om det är som du säger att din syster har köpt huset för halva taxeringsvärdet. Nästa led blir sedan att göra gällande att denna gåva var ett förskott på arvet som din syster skulle erhålla från föräldrarna. Detta innebär att huset skall anses vara en del av det arv som systern skall erhålla efter föräldrarna vilket gör att hon i arvskiftet får en mindre del.