Nyttjanderätt- fastighet

Nyttjanderätt- fastighet

Av våra föräldrar fick min syster och jag deras tomt med två fritidsstugor. När vi själva hade två barn vardera, skrev vi över våra hälfter på dem under 90-talet. Min son (20) och min dotter (18) äger alltså en fjärdedel. I avtalet står att jag har full nyttjanderätt av tomt och hus tills jag dör. Mina frågor: I fall av försäljning ska denna i första hand förstås gå till kusinerna (19 och 17) och då undrar jag om försäljningspengarna går till mig eller mina barn? Kan jag ta tillbaka gåvan från mina barn (vilket på många sätt vore gynnsamt)? Sign: Sol och sommar

*Svar: *

Det är alltid lite riskabelt att skänka bort något som man själv vill använda. För att försäkra sig om att det inte säljs måste detta vara ett villkor i samband med gåvan. Det framgår inte att det fanns något sådant villkor. Dina barn och deras kusiner äger fritidsstugorna med så kallad samäganderätt. Detta innebär att samäganderätts-lagen gäller. För det fall att någon av ägarna vill sälja så kan de givetvis erbjuda de andra att köpa ut honom. Detta förutsätter förstås att man kommer överens om priset. Om man inte kan komma överens får fastigheten försäljas på öppna marknaden. Om man inte kan enas i denna fråga får man ansöka hos rätten om att en god man tar hand om försäljningen. Om du inte har skrivit något om att fastigheten inte får försäljas i samband med att du gav bort dem finns det inte något hinder för försäljning. Dock kan du hävda att när du angav att du hade nyttjaderätt tills du dör att i detta får tolkas in att fritidsstugan inte får säljas. Om den säljes har du inte någon rätt att få del av köpeskillingen. Du har redan gett bort den och kan du tyvärr inte återkräva gåvan.