skadestånd pga stänk från bil

*Skadestånd pga stänk från bil * Jag var ute och rastade vår hund häromdagen. Det var slaskigt efter en natts snöande och sedan töade det under dagen. Medan jag går på trottoaren med min hund kommer en av grannarna körande i sin bil. Han kör ned i en stor slaskpöl och både jag och hunden blir alldeles nedstänkta av den bruna sörjan. Grannen stannade och bad så mycket om ursäkt, han erbjöd sig också att betala eventuell kemtvätt. Och det var ju bra. Men nu undrar jag vad som hänt om han inte hade velat betala? Kunde jag i så fall ha krävt honom på ersättning via domstol?

Sign: Som en våt hund

Svar:

Av skadeståndslagen följer att den som uppsåtligen d v s ”med flit” eller av oaktsamhet d v s ”utan att tänka sig för” orsakar person eller sakskada skall ersätta denna. Så som du beskriver situationen så verkar den falla in under begreppet oaktsamhet. Detta innebär att man anser att en bilist skall se upp om det har regnat och är blött när han kör inom en tätort. Han kan räkna med att om han kör i en vattenpöl så kan det stänka upp på någon som går på trottoaren. Det är denna situation som du beskriver. Min uppfattning är att du hade haft rätt till ersättning om grannen inte frivilligt gått med på att betala. Den svårighet som kan uppkomma när det gäller skadestånd är givetvis ersättningens storlek. Du måste kunna bevisa skadan d v s visa upp skadade eller nedsmutsat klädesplagg och även vad det i så fall kostat att få dem i samma skick som innan. För mig förefaller det vara en fråga som inte hör hemma i domstol utan som man i allmänhet kan använda sin hemförsäkring för att täcka.