När får barn själva bestämma var de vill bo – barns boende

Jag har en dotter som just fyllt tolv år och hon bor hos fosterföräldrar sedan ett par år tillbaka. Nu har hon pratat om att hon vill flytta hem till mig. Att hon bor i fosterhem har att göra med att jag hade problem tidigare och inte klarade av att ta hand om henne på ett bra sätt. Men nu har jag sedan ett år tillbaka rett upp mina problem och gift mig med en skötsam man som har två egna barn som han har vårdnaden om. Min dotter och jag längtar efter varandra och skulle vilja att hon flyttade ”hem” igen. Hur kan vi göra?

Sign: Borta bra men hemma bäst

*Svar: *

Jag antar att du kanske har hört att enligt bestämmelserna i lagen så får barnens egen vilja var de vill bo större och större betydelse ju äldre de blir. Dessa bestämmelser gäller i första hand barn och deras föräldrar. Man har tidigare ansett att vid 12 års ålder så kan ett barn i princip själv få bestämma om det vill bo hos sin mamma eller sin pappa. I ditt fall gäller det en dotter som är så kallat fosterhemsplacerad d v s antingen har du frivilligt gått med på att hon skall bo i fosterhem eller så har myndigheterna bestämt detta. Oavsett skälet så kan du begära omprövning av detta beslut nu när din situation har så avsevärt förbättrats. I första hand råder jag dig att kontakta den kommun som haft hand om placeringen och diskutera frågan med dem. Om detta inte skulle hjälpa bör du kontakta en advokat på orten som kan företräda dig och föra din och din dotters talan för att pröva frågan om det är bäst för din dotter att nu flytta tillbaka till dig.