försäkringsersättning vid inbrott

*Försäkringsersättning vid inbrott *

Jag hyrköpte TV, video och musikanläggning från ett företag här i staden. För två år sedan hade jag inbrott i min lägenhet, som var helförsäkrad, och alla maskinerna stals. Jag gjorde polisanmälan och polisen kom hem och skrev rapport. Jag utgick ifrån att jag skulle få kompensation för det stulna då jag har en hemförsäkring och har haft det i alla år. Men jag misstog mig. Jag började med att vända mig till företaget som jag hyrköpt av men de hänvisade till mitt försäkringsbolag. Sedan dess har jag bråkat med försäkringsbolaget och med företaget jag hyrköpte av. Ingen av dem vill ta på sig ersättningsansvaret. De bara skyller på varandra och här sitter jag emellan och har inte råd att köpa nytt. Vad ska jag göra?

Sign: Svart i rutan

*Svar: *

Det du beskriver är nog en alltför vanlig situation. Det förefaller som att det i första hand är ditt försäkringsbolag som skall ersätta det stulna. Sakerna har ju funnits i din bostad och det är mest sannolikt att det är din hemförsäkring som skall träda in. De vägar som i första hand står dig till buds är att begära att försäkringsbolaget omprövar sitt beslut. Olika försäkringsbolag har olika namn på detta men samtliga har en instans dit missnöjda försäkringstagare kan vända sig. Det andra alternativet är att genom stämning väcka talan mot försäkringsbolaget. Det är dock tveksamt om en sådan talan skulle ersättas av rättsskyddsmomentet i din hem försäkring då beloppet troligtvis är för lågt. Mål om mindre värden, d v s under ett halvt basbelopp, cirka 25 000 kronor, hanteras enligt ett förenklat förfarande i domstol. Dit kan du vända dig för mer information. Om värdet är högre föreslår jag att du tar hjälp av en advokat.