Fråga – okänt syskon- arv till honom ?

Nu har det kommit fram att min pappa har en dotter som jag inte tidigare har känt till. Detta kom fram när jag började släktforska. Det var innan han bildade familjen, som vi tillhör. Han har inte skrivit på något faderskapsbevis i vart fall säger han att han inte har det. Eftersom det framgår av registret att han är far så antar jag att det är klarlagt att han är pappa även till detta barn. Jag undrar nu om det barnet kommer att ärva något efter vår far?

Undrande

Svar:

Det är inte helt ovanligt att det kommer fram syskon som man inte känt till när man börjar släktforska. Skatteverket är skyldigt att anmäla till socialnämnden de barn för vilka faderskapet måste fastställas. Enligt föräldrabalken har sedan socialnämnden en skyldighet att utreda och fastställa faderskapet för alla barn vars föräldrar inte är gifta med varandra. Jag utgår ifrån att faderskapet är fastställt juridiskt då du funnit det i samband med släktforskning och således är registrerat. Eftersom faderskapet är juridiskt fastställt gäller följande arvsordning. Detta barn, ditt halvsyskon, betraktas som ett särkullbarn till skillnad från dig och dina syskon som är bröstarvingar. Ett särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt om barnet så begär och det inte finns ett testamente som säger något annat. Din far har rätt att testamentera bort allt förutom särkullbarnets laglott. Laglotten är lika med hälften av särkullbarnets arvslott. Du och dina syskon däremot ärver er far först när den siste av era föräldrar avlider eftersom att den efterlevande makan ärver de gemensamma barnens del med fri förfoganderätt.