Fråga – Behöver jag en god man

Jag är en 60-årig ensamstående kvinna. Jag har på senare tid börjat märka av att minnet blir sämre och sämre. Min mamma drabbades ganska tidigt av demens och jag är rädd för att samma sak ska drabba mig. Att jag inte längre ska kunna ta hand om mig själv. Jag skulle vilja att någon som jag förtroende för kunde hjälpa mig när jag inte längre klarar av att sköta bankärenden mm. Kan jag redan nu utse en ”god man”? Jag har god kontakt med min systerdotter som jag också tycker mycket om. Utan att hon vet om det så har jag testamenterat all min kvarlåtenskap till henne. Kan hon bli min gode man eller är det någon myndighet som alltid utser en god man?

Orolig i förtid

Svar: Det är ju väldigt klokt av dig att redan nu tänka över vad som är bäst den dagen du inte längre själv är kapabel att ta hand om dina ekonomiska mellanhavanden. Du kan redan nu förbereda din systerdotter på att du vill att hon skall hjälpa dig och till och med redan nu sätta henne in i vad det är som skall skötas. Om du önskar hjälp med din ekonomi och verkligen litar på din systerdotter kan ni överenskomma att hon hjälper sig med din ekonomi, antingen mot ersättning eller utan sådan. För att din systerdotter skall kunna förfoga över bankkonton m m krävs dock att du lämnar en fullmakt för henne att göra detta.

När det sedan blir dags att lämna över ansvaret till henne skall en ansökan lämnas in till domstol om att den skall utse en god man. God man utses nämligen av tingsrätten på orten där du bor. Detta är inte nödvändigt så länge ni är överens om att hon sköter dina ”affärer” men kan aktualiseras när du bedöms vara dement.

Fråga - gemensamt konto mina pengar ?

Jag har ett konto som vi här hemma kallar ”reskonto”. Jag har överföring dit varje månad, men inte min man, vilket faktiskt irriterar mig lite. Vi var överens om när vi öppnade kontot att vi båda skulle sätta in pengar på det men det har inte fungerat. Jag funderar nu på avsluta överföringen och sätta in pengarna på ett annat konto. Jag har nämligen en känsla av att min man annars kommer att använda dessa pengar för egen räkning. Han är mycket ekonomisk. Vid en eventuell skilsmässa skulle jag vilja använda åtminstone hälften av pengarna till en lägenhet och en bil. Har min man vid en skilsmässa rätt till dessa pengar och de saker som jag köper under äktenskapet?

Uppbrott

Svar:

Jag tolkar din fråga som att ni gemensamt disponerar över det aktuella kontot. Detta är ju inte riktigt om det bara är du som sparar där. Det innebär att din man utan din vetskap kan ta ut pengarna från kontot och disponera dem under äktenskapet Det står dig givetvis fritt att öppna ett annat konto som du ensam disponerar. I samband med en skilsmässa är situationen den , för det fall ni inte genom äktenskapsförord gjort egendom till enskild, att en bodelning kommer att ske. I princip innebär detta att både din och din mans egendom läggs samman och sedan fördelas med hälften till er var. Detta innebär att i samband med skilsmässan kommer din man att erhålla hälften av de sparade pengarna på ”reskontot”. Rådet som jag ger dig är därför att öppna ett eget konto i bara ditt namn så att du åtminstone under äktenskapet kan disponera fritt över ditt sparkapital.

Fråga – äktenskapsförord blir det gåva

När jag och min make gifte oss upprättade vi tillsammans ett äktenskapsförord. Han hade vid det tillfället mycket större tillgångar än jag och vi beslöt därför att den egendomen skulle vara hans enskilda. Om vi nu skulle upprätta ett nytt äktenskapsförord där min mans egendom görs till giftorättsgods, är detta då betraktat som en gåva från honom till mig? Jag får ju del i hans egendom som jag inte har nu.

Egendomligt frågvis

Svar

Frågan är inte alls egendomlig då det är en väldigt vanlig missuppfattning att giftorätten innebär tillgång till den andres egendom. Detta stämmer dock inte utan är helt felaktigt. Giftorätten aktualiseras först när man dör eller om man skiljer sig. Det är endast vid dessa två tillfällen som den så kallade giftorätten faller ut. Enligt äktenskapsbalken kan ni genom äktenskapsförord bestämma att viss egendom skall vara din eller din makes enskilda egendom - vilket ni också gjorde när ni gifte er. Genom att ni upprättar ett nytt äktenskapsförord kan ni bestämma att egendomen ska vara giftorättsgods. Så länge ni är gifta och båda är vid livet kommer det inte vara någon skillnad. Skulle giftorätten utfalla skulle det i praktiken innebär att egendomen räknas in i bodelningen för att räkna ut hur mycket arv eller giftorättsgods vardera part är berättigad. Detta skulle alltså innebära att du(eller dina arvingar) i sådant fall skulle vara berättigad till hälften av egendomen. Det blir därför inte fråga om någon gåva.

Fråga – adoption eller inte?

Jag har ett litet dilemma! Jag har tidigare varit gift och har en son med min ex-fru. Nu har min ex-fru gift om sig och hennes nye man pratar om att han gärna vill adoptera min son. Mannen är snäll och har gott om pengar så ur det perspektivet skulle det ju inte vara fel för min son. Men nu undrar jag om jag i så fall förlorar rätten till umgänget med min son och om han förlorar sin arvsrätt till mig?

Pappa på riktigt

Svar: 

Det var ju ett riktigt dilemma för dig. Även om pengar och arv kan vara viktigt så är det faktiskt inte allt. Du måste givetvis överväga noga om du skall gå med på adoptionen. Den är ju oåterkallelig, vilket innebär att du inte kan ångra dig och få sonen tillbaka.

När det gäller arvsrätten efter dig så är det så att han förlorar den legala arvsrätten och istället ärver adoptivpappan. Detta kan du ju råda bot på genom att skriva ett testamente istället där du testamenterar din kvarlåtenskap till honom om detta är vad du skulle vilja.

När det gäller umgänget så förlorar du faktiskt dina rättigheter att träffa sonen. Men om mamman och du är överens om att du skall fortsätta och ha ett umgänge med honom så kan ni komma överens om detta. Men det förutsätter en överenskommelse och sådana kan ju brytas om ni inte kommer överens i framtiden. Man kan ju anta att mamman vill att adoptionen skall ske för att den nye mannen skall bli som en ”riktig pappa ” och då är det inte säkert att hon vill att du skall finnas kvar i pojkens liv. Mitt råd är att du skall tänka dig noga för innan du accepterar denna adoption.

Fråga –kan man ärva skulder?

Mitt barnbarns pappa dog i somras. Enligt polisen var det självmord, men det blev aldrig riktigt utrett. Nu är underhållet till mitt barnbarn indraget, hennes mamma kan ansöka om barnpension men detta tar ca 4 månader. Någon efterlevnadspension får hon inte eftersom det alltså klassas som självmord. Några försäkringar på pappan fanns inte heller. Mamman och pappan har inte levt ihop och mamman är ensam vårdnadshavare, arbetslös och lever på socialbidrag. Det fanns inga tillgångar i dödsboet så det 13-åriga barnbarnet skulle stå för begravningen på 14.000 kronor. Hon får ingen hjälp säger de eftersom det var självmord. Men det här känns så orimligt. Finns det verkligen ingen hjälp att få för en sörjande 13-åring?

Bekymrad mormor

 

Svar:

Hej, Att skuldsätta barn strider enligt barnombudsmannen både mot föräldrabalken och FN´s barnrättskonvention och en utgångspunkt för allt agerande i denna fråga bör därför vara att något betalningskrav aldrig ska riktas mot ditt barnbarn! Som jag ser det finns emellertid lösningen att ni söker om ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden. När ett dödsbo saknar tillgångar kan nämligen dödsboet få ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna. Detta eftersom du enligt socialtjänstlagen har rätt till bistånd av socialnämnden för försörjning och livsföring i övrigt, om ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Det finns ett flertal fall från Regeringsrätten, som är högsta instans och detta kan du hänvisa till när du eller annan vuxen hjälper ditt barnbarn att för dödsboets räkning söka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten för begravningskostnaderna. 

Fråga - arvsfråga – sekundosuccesion

För två år sedan blev jag änka. Vi hade inga gemensamma barn, men min make har en brorson. Han blev kallad till bouppteckningen men dök aldrig upp, han skrev heller inte på bouppteckningspappren som sändes till honom. Det var inte förrän de skickades med rekommenderad post som han skrev på. Nu undrar jag hur det kommer bli när jag avlider, kommer han då komma in i bilden då? Detta bekymrar mig och jag måste få veta. Jag har syskonbarn.

Ingen ro

 

Svar:

Jag förstår din oro och hoppas att detta svar kan hjälpa. Enligt svensk arvsrätt kommer i första hand dina föräldrar ärva dig när du avlider. Om dessa inte är vid livet går arvet till dina syskon och om dessa inte skulle vara vid livet till dina syskonbarn, osv.  Vad gäller din make kommer hans släktingar ärva på samma sätt. Detta arv kommer att aktualiseras när du avlidit. Detta kommer alltså innebära att hans brorson kommer ärva honom under förutsättning att din makes föräldrar och bror inte är vid livet.  Storleken på detta efterarv är beroende av hur stor kvarlåtenskap han efterlämnade när han avled.  Om din make exempelvis efterlämnade 100 000 kr och du hade egendom värd 100 000 kr efter bodelningen kommer din makes släktingar ärva 50% av den egendom du efterlämnar.  Man utgår allstå ifrån hur stor kvotdel av egendomen som utgjorde din makes. Den del du ärvde av din make har du dock fri förfoganderätt över, vilket innebär att du får använda upp egendomen hur du vill. För det fall det inte skulle finnas egendom kvar när du avlider skulle din brorson inte ärva något. 

Fråga – fri förfoganderätt eller full äganderätt ?

Jag har lite funderingar runt detta med arv och testamente, då jag börjar bli lite till åren.  Jag är gift och vill att min fru skall ärva mig . Vilket är det fördelaktigaste för arvtagaren i detta fall min fru ? Att man i testamente skriver att den efterlevande ärver allt med full äganderätt eller med fri förfoganderätt? Vari består skillnaden? Vi har inga särkullbarn utan endast en son som är adopterad.

Hur är hans ställning när det gäller arv. Kommer han att ärva före min fru om vi inte skriver ett testamente. Vi tog inte reda på hans juridiska ställning när vi adopterade honom.

Undrande

 

Svar

Du har helt rätt i att det är en skillnad mellan att ärva med fri förfoganderätt och full äganderätt.  Fri dispositionsrätt inbär att din fru kan göra vad hon vill med arvet när hon lever. Detta innebär att hon till och med kan skänka bort pengarna till välgörande ändamål tillexempel. Detta gäller för både full äganderätt och fri dispositionsrätt. Den avgörande skillnaden är att med full äganderätt kan hon även testamentera bort din egendom. Hon skriva ett eget testamente och ge kvarlåtenskapen till vem hon vill. Den enda som kan reagera i detta läge är er son som har rätt att få ut sin laglott efter dig. Om din fru skulle välja att testamentera allt till någon annan måste han i så fall framställa anspråk på att erhålla sin laglott för att få ut denna.  När det gäller er adoptivson betraktas han som en bröstarvinge . Detta innebär att haner båda när ni båda avlidit på samma sätt som om han varit er biologiske son. 

Fråga om förskott på arv

Funderar kring min sommarstuga eftersom jag inte själv klarar av den ekonomiska delen men gärna vill ha möjlighet att utnyttja den. Jag är 67 år, fullt frisk och har tre vuxna barn med familjer, varav två har egna sommarstugor. Kan jag ge ”den tredje” min sommarstuga som ett förtida arv? Stugan måste repareras och vatten och avlopp måste dras in. Det känns tungt att betala detta med min pension. Min son (den tredje) har råd och möjligheter till det. Om jag ger honom fastigheten måste väl det nuvarande värdet tas upp vid det framtida arvet? Kan man göra så här eller finns det bättre sätt?

Svar:

Det är väl en god tanke att ge din son som inte har en egen sommarstuga din eftersom du inte har möjlighet att hålla din i det skick som krävs. Jag förstår att du inte har råd att reparera och dra in avlopp på din pension. Det ä fullt möjligt även juridiskt att du ger din son stugan. Detta kan idag ske skattefritt då vi inte längre har någon gåvobeskattning. Du kan också skriva in i gåvo brevet att du själv skall ha rätt att nyttja huset när du vill till dess att du dör. Du måste också bestämma om du vill att gåvan skall vara ett förskott på arv eller om du tycker att den inte skall räknas som ett förskott på arv. Om du inget skriver om detta anses gåvan som förskott på arv om du avlider inom en 10 års period. Detta får du fundera över så att det inte blir bråk mellan dina barn när du avlidit.  Jag tycker att detta är ett mycket bra sätt att lösa din möjlighet att kunna utnyttja stugan utan att bära det ekonomiska ansvaret. Dessutom ger du din son och hans familj en bra investering.