Arv- särkullbarn- egna barn

*Arv- särkullbarn- egna barn *

Jag har fyra barn sedan tidigare förhållande. Sedan ett år är jag förlovad med en man som har två barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. I sommar ska vi gifta oss och jag vill naturligtvis dela allt med honom så länge jag lever. Men om jag dör först, så vill jag att mina barn ska ärva mig eftersom jag väntar ett stort arv på 1-2 miljoner kronor. Medan jag lever ska pengarna stå på ett konto i mitt namn och användas för resor mm, men när jag dör ska barnen, men inte min man, få dela på det. Hur gör jag?

Sign: ”Barnens framtid”

Svar:

Utan ett testamente följer man den legala arvsordningen. Vid ett dödsfall ska man först bodela eftersom äktenskapet upplöses. En bodelning innebär att makarna fördelar sin egendom sig emellan. Beroende på hur du får ditt arv, om det är villkorat som enskild egendom eller inte, kan ditt arv också ingå i en bodelning. Om det finns ett testamente som säger att arvet ska vara enskild egendom kommer det inte att ingå i en bodelning. Om det däremot är giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Om ditt arv till stor del är den enda tillgången kommer det resultera i att dina barn får dela den summan med din blivande man. Efter bodelningen ärver dina barn din egendom direkt. Om du inte vill att ditt arv ska ingå i en bodelning måste du och din blivande man skriva ett äktenskapsförord där du gör antingen all din egendom eller endast arvet till enskild egendom. För att bestämma hur du vill att arvet ska fördelas vid din bortgång kan du skriva ett testamente. Jag råder dig att kontakta en advokat för rådgivning och som kan hjälpa dig att upprätta de dokument som är nödvändiga.