Penninglån

*Penninglån *

Hej! Jag lånade ut pengar och några saker för flera år sedan men har fortfarande inte fått tillbaka dem. Jag anlitade en kronofogde för indrivning och det kostade mig flera tusentals kronor extra. Fortfarande har ingen gjort rätt för sig och jag undrar vad jag kan göra mer för att få tillbaka mina pengar och saker.

Sign: Roger

*Svar: *

Det är alltid lättare att låna ut pengar än att få tillbaka dem. Tyvärr har du nu drabbats av att låna ut till personer som inte har vilja eller förmåga att betala tillbaka. Att det är på det viset framgår av din frågeställning där du skriver att du till och med att haft kostnader om flera tusen kronor för att försöka få pengarna återbetalda. Vad som ligger bakom denna höga kostnad är oklart. När någon inte betalar skulder eller inte lämnar tillbaka något som man lånat ut kan man ta hjälp av kronofogdemyndigheten. Ansökningsavgiften hos kronofogdemyndigheten är för närvarande 300 kronor. Sökanden kan begära ersättning för ansökningsavgiften. Om sökanden inte betalar ansökningsavgiften kan den utmätas hos sökanden. Som ersättning för eget arbete eller ombuds arvode kan sökanden normalt få 340 kronor vid ansökan om betalningsföreläggande och 375 kronor vid ansökan om hand-räckning. Dessa normalbelopp är fastställda i en förordning. Om det finns särskilda skäl kan man få ersättning med ett högre belopp. I så fall måste man särskilt ange skälen på ett så utförligt sätt att Kronofogdemyndigheten kan bedöma om den högre ersättningen ska beviljas. Varför du betalat flera tusen kronor måste bero på att det gäller fler skulder än en. Tyvärr finns det ingen annan möjlighet än att ansöka om betalningsföreläggande eller begära handräckning.