Orubbat bo

*Orubbat bo *

Jag har två syskon och vår pappa dog 2001. Vi beslöt vid bouppteckningen gemensamt att mamma skulle sitta kvar i orubbat bo. Där fanns bland annat en sommarstuga. Nu har min syster och jag fått reda på att vår lillebror fått sommarstugan i gåva av vår mor. Han säger att hon gett den till honom för att han hjälpt henne att amortera av på lånet. Jag och min syster visste inte att mamma hade problem med återbetalningen och blev heller aldrig tillfrågade om vi kunde hjälpa till. Enligt gåvobrevet är inte stugan att betrakta som något förskott på arvet. Min syster och jag tycker nu att mamma gett bort vårt arv. Vår bror säger ingenting mer än att vi är välkomna till stugan men han vill inte ge oss några egna nycklar. Är vi lurade?

Sign: Inga och Maya

*Svar: *

Svaret är både ja och nej… er mor har rätt att ge bort delar av det som utgör hennes egendom utan att det kan återvinnas till dödsboet och på så sätt komma er tillgodo. Som bröstarvinge har man dock alltid rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten. I detta fall är det även er fars arv att ta hänsyn till. Det framgår att ni inte fått ut detta. Det innebär att ni har rätt att få ut detta i sin helhet. Det avgörande blir i detta läge hur mycket andra tillgångar det finns i boet. Skulle er laglott vara kränkt har ni rätt att begära att er bror ersätter er för detta. Er mor har dock bestämt att hennes gåva inte skall utgöra förskott på arv. Det innebär att om gåvan inte inkräktar på laglotten efter henne så får ni acceptera gåvan av sommarstugan. Detta är en ganska komplicerad juridisk situation som det inte går att lämna ett uttömmande svar på här.