Sambo dödsfall

*Sambo dödsfall *

Jag har varit sambo i åtta år. Men min sambo in sambo avled i höstas. Vi bodde tillsammans i hans radhus, där även jag betalade hyra. Hans son och dotter anser nu att jag bara varit inneboende och vill nu tvinga mig att flytta. De hävdar att de ska ha ut sin laglott. Jag har erbjudit mig att ersätta dem med motsvarande kontanter, men de anser att värderingen som gjorts av banken är alldeles för låg och vill istället ha ut huset till försäljning för att få ut så mycket som möjligt. Vad har jag för möjligheter att stå emot? Har jag inte rätt till något arv?

Sign: Undrande

*Svar: *

Hej! Tyvärr är det så att du som sambo inte ärver din sambo alls om inte din sambo hade skrivit något testamente vid sin bortgång. Du kan dock begära bodelning av er gemensamma bostad under förutsättning att bostaden har förvärvats för er gemensamma användning, d.v.s. att din sambo köpte den för att ni skulle bo där tillsammans. I denna bodelning ska du i så fall ska tilldelas hälften av övervärdet av den gemensamma bostaden. Du kan alltid begära att få ta över er gemensamma bostad, oavsett om han köpte den för att ni skulle bo där tillsammans eller inte. Detta förutsätter dock att du har ekonomiska medel att lösa ut din sambo, eller i detta fall hans barn. Kan du lösa ut din sambos barn har du rätt att göra detta, och de kan inte framtvinga en försäljning. En värdering gjord av banken bör godtas – och ni ska även ta hänsyn till latent skatt och latent mäklararvode när ni beräknar övervärdet. Ett förslag är annars att du föreslår att din sambos son och dotter avstår från sitt arv till dess att även du går bort, alternativt i väntar på det i ett bestämt antal år så att du får en frist att ordna ett annat boende.