Arbetsrätt- avsked

*Arbetsrätt- avsked *

Jag har jobbat inom vården i många år med fina vitsord. För några år sedan bytte jag arbetsplats då jag fått möjlighet att köpa ett fint litet hus på en annan ort. Den första tiden på den nya arbetsplatsen gick bra, men efter ca ett halvår började det dyka upp anonyma lappar i fikarummet om att jag var inkompetent. Samtidigt skedde flera stölder från förråd och liknande. Jag jobbade ofta natt på vårdhemmet och hade vid ett par tillfällen stött på chefen som smög omkring och skyllde sin närvaro på att hon ”glömt” kvar något”. Jag tänkte inte mer på det utan skötte mig själv. Men vid en intern utredning berättade jag om det här för omsorgschefen och sedan bröt helvetet loss. Jag blev kallad lögnare och illojal av min chef. Det hela slutade med att jag av företagsläkaren blev sjukskriven mot min vilja och sedermera även förtidspensionerad. Nu känner jag bara att luften håller på att gå ur mig. Jag vill ha någon form av upprättelse. Vart vänder jag mig? Facket har jag inte haft någon som helst hjälp av. Kan jag överklaga beslutet om förtidspensioneringen någonstans?

Sign: Besviken undersköterska

*Svar: *

Den situation du beskriver skulle kunna ses som att arbetsgivaren genom sitt agerande tvingat dig att sluta ditt jobb genom olika former av trakasserier. Ett sådant agerande kan strida mot lagen om anställningsskydd och grunda ett skadeståndsansvar för arbetsgivaren. Även om det inte är arbetsgivaren själv som svarar för trakasserierna kan underlåtenhet att agera mot trakasserierna grunda ett skadeståndsansvar. Jag råder dig att kontakta en jurist som specialiserat sig på arbetsrättsliga frågor då du uppger att facket inte varit till någon hjälp.