Att bli sambo- vad är viktigt att tänka på ?

*Att bli sambo- vad är viktigt att tänka på ? *

Vad är viktigt att tänka på när ett samboförhållande inleds? Jag har en del sparade pengar plus fonder på banken. Vad händer vid en eventuell separation? Delas de lika? Vad händer med de möbler och värdesaker jag tar med mig till det nya hemmet? Delas de lika? Vad händer om en av oss avlider. Vi har köpt ett hus tillsammans, som vi snart flyttar in i. Vi är båda två betalningsskyldiga för lånen på huset. Sedan har vi köpt en bil tillsammans som står i min sambos namn.

Blivande sambo

Svar:

Det som jag tycker är mycket viktigt att tänka på när man blir sambo är att om en av samborna avlider så ärver inte den andre den avlidne. Detta är en väsentlig skillnad när man jämför med att gifta sig. Om en av makarna dör så ärver den kvarvarande. Därför anser jag att det är viktigt att tänka på att skriva ett testamente om man vill skydda sin sambo.

När man blir sambo gäller den så kallade sambolagen. Den säger vad som gäller för bohag och bostad som man köpt för att bruka eller bo i tillsammans. Detta innebär att sparade pengar, fonder, obligationer, aktier, bilar mm inte alls delas om man separerar. Du tar med dig dem ut ur förhållandet helt ograverade.

När det gäller huset gäller det motsatta. Detta är så kallad samboegendom som skall delas lika vid en kommande separation. När det gäller bilen så kan den bara registreras på en person. Det kan därför vara klokt om man har betalt hälften vardera att skriva ett avtal som säger att man äger bilen tillsammans.