Äktenskapsförord

*Äktenskapsförord * Min bror var änkeman och gifte om sig för 5 år sedan. Han bodde kvar i vårt gemensamma föräldrahem och tog genom alla år hand om våra föräldrar på ett fint sätt ända tills deras död för 10 år sedan. För att säkra vårt barndomshem inom släkten skrev han ett äktenskapsförord när han gifte om sig. Förordet registrerades hos tingsrätten. Föräldrahemmet med mark var upptagna som hans enskilda egendom liksom lösöret i huset. Hustruns egendom var ett matsalsmöblemang och en soffa med ett par fåtöljer. När min bror dog för fyra år sedan bodde hustrun kvar i huset och när hon dog för ett par månader sedan fick vi vårt livs överraskning. Hon hade gett bort allt, hus och lösöre, till sina syskonbarn! Varken min bror eller hon hade några egna barn. Ingen har hört av sig till mig angående ägarbytet av fastigheten. Får det gå till så här?

*Svar: *

Jag förstår att ni är förbluffade över det som hänt men bakgrunden är att din bror som var änkeman endast har tänkt på att skydda sig själv och inte er. Vad jag menar med detta är att äktenskapsförordet skyddade honom för det fall att hans maka hade velat skilja sig. Då hade han på grund av äktenskapsförordet fått behålla sin egendom och endast dela med sig av det som var giftorättsgods. Det som också förefaller vara fallet är att din bror och hans maka har haft ett så kallat inbördes testamente där det uttalats att den efterlevande maken ärver med full äganderätt egendom efter den först avlidne. Detta innebär att hon såväl i livet som genom testamente kan avhända sig all egendom d v s hon kan genom ett nytt testamente sätta in sina släktingar som arvingar. Hon kan även under sin livstid skänka bort egendom som kommer från din bror.