Särkullbarn- arv- testamente - gemensamma barn

Särkullbarn- arv- testamente – gemensamma barn

Jag är gift sedan 1969 och har två barn 37 och 34 år gamla. Jag har inga andra barn. Min man har tidigare varit gift och har tre barn från föregående äktenskap. Hans förra fru är död och även en son. Undrar och vill ha hjälp med hur det blir när min man och jag dör. Det gäller arvslott och laglott. Skall särkullbarn ärva eller…?

Sign: Tacksam för svar

Svar:

Vid besvarandet av frågan förutsätter jag att det inte finns något testamente eller äktenskapsförord mellan er. Det är två olika situationer som kommer att inträffa beroende på vem som avlider först. Den ena är om din man dör först då gäller följande: När någon avlider träder två juridiska lagregler in dels de som gäller bodelning dels de som gäller arv. Först sker bodelningen mellan dig och din make. I denna erhåller du hälften av era gemensamma nettotillgångar. Härefter erhåller hans barn från tidigare äktenskap 3/5 av kvarlåtenskapen. Hans barn är ju s k särkullbarn och de har alltid rätt att få ut sitt arv direkt. Det som återstår d v s 2/ 5 erhåller du i arv efter din make. För det fall att ni vill ha det på något annat sätt, t ex att det är din makes vilja att hans barn endast skall få ut sin laglott och att du skall ärva en större andel, måste ni upprätta ett testamente. Om du avlider först gäller följande: Eftersom ni bara har gemensamma barn ärver din make all din egendom. Era gemensamma barn får vänta med sitt arv till dess att även din make avlidit. För att ändra på detta krävs också att ni upprättar ett testamente.