Arv – laglott - särkullbarn

Jag är gift sedan 1969 och har två barn 37 och 34 år gamla. Jag har inga andra barn. Min man har tidigare varit gift och har tre barn från föregående äktenskap. Hans förra fru är död och även en son. Undrar och vill ha hjälp med hur det blir när min man och jag dör. Det gäller arvslott och laglott. Skall särkullbarn ärva eller…?

Tacksam för svar

Svar

Vid besvarandet av frågan förutsätter jag att inga testamenten eller äktenskapsförord finns mellan er.

Det är två olika situationer som kommer att inträffa beroende på vem som avlider först. Den ena är om din man dör först då gäller följande:

När någon avlider träder två juridiska lagregler in dels de som gäller bodelning dels de som gäller arv.

Först sker bodelningen mellan dig och din make. I denna erhåller du hälften av era gemensamma nettotillgångar. Härefter erhåller hans barn från tidigare äktenskap 3/5 av kvarlåtenskapen. Det som återstår dvs 2/ 5 erhåller du i arv efter din make.

För det fall att ni vill ha det på något annat sätt måste ni upprätta testamente.

Om du avlider först gäller följande:

Eftersom ni bara har gemensamma barn ärver din make all din egendom. För att ändra på detta krävs ett testamente.