Dödsbo- tilläggsbouppteckning

*Dödsbo *

Min far dog för tre år sedan och det gjordes en bouppteckning. Men före den hade både bekanta och min pappas sambo redan tagit saker ur boet. Får man göra på det viset? Min pappa låg den sista tiden på sjukhus och jag fick inte besked om hans död, trots att jag var enda barnet. Det gjorde mig jätteledsen. Men ännu värre alltså att flera saker saknades när sen väl bouppteckningen gjordes.

Sign: Ensambarn

Svar:

Det är inte helt ovanligt att det som du råkat ut för händer. Jag hör ofta motsvarande påstående i min verksamhet som advokat. Det är förstås väldigt tråkigt när man som du upptäcker att saker försvunnit ur ett dödsbo särskilt som du inte ens fick besked om din fars död. Det finns dock möjlighet att i efterhand undersöka och ta reda på vad om hänt med den egendom som du saknar. Det du kan göra för att reda ut hur det har gått till är att begära att den domstol där som din far tillhörde begära att man utser en så kallad boutredningsman. Denna skall kalla samtliga dödsbodelägarna till ett möte där man går igenom vad som tillhört boet och vad som eventuellt har tagits därifrån på ett felaktigt sätt. Om det visar sig att felaktigheter har begåtts skall det göras en tilläggsbouppteckning där denna egendom redovisas. Så som du förstår så finns det möjlighet att få rättelse.