Byggfel - fastighet

*Byggfel - fastighet *

Jag är gift men står som ensam lagfarare på vår fastighet. Jag har fixat alla byggfel som varit (har papper på det), och fixat med målning och skötsel. Min man har lagt sin tid och pengar på nya bilar. Det är också jag som tagit hand om barnen. Nu funderar jag på att ta ut skilsmässa, kan jag då yrka på att få ut mer vid en bodelning? Där finns ungefär 500 000 kr i lån på fastigheten. Husen runtomkring har sålts för ca 1,7 milj. kr. Hur räknar man skatt, försäljningsarvode? Huset är 30 år gammalt och taxerat till 865 000 kr.

Sign: Undrande

*Svar: *

Det är en ganska vanlig situation som du beskriver i din fråga men det fungerar tyvärr inte som du hoppas. När man skiljer sig och man inte har ett äktenskapsförord delas nettotillgångarna lika. I ert fall innebär det att fastigheten och bilarna värderas och sedan sker en lottläggning av egendomen. I ditt fall vill du behålla fastigheten eftersom den står på dig och det ar rimligt att du får den. Det kan ske en prövning av vem som bäst behöver den men det kanske är så att din man inte vill ha den utan han behåller sina bilar. Även om du har papper på att det är du som renoverat får du inte någon kompensation för detta. Enda sättet att få mer i en bodelning ar att ha ett äktenskapsförord där man på förhand har bestämt att man skall fördela annorlunda. Nettovärdet på huset räknas ut genom att man

utgår från marknadsvärdet och från det avgår sedan lånen, latent skatt och latent mäklararvode. Husets ålder och taxeringsvarde saknar i detta sammanhang betydelse.