Styvpappa- vårdnadshavare - biologisk pappa

Styvpappa- vårdnadshavare – biologisk pappa

Jag har ett barnbarn som kanske kommer att få en annan mans namn. Situationen är den att mamman som har levt som sambo med en ny man nu har gift sig med den nye mannen. Mamman har två barn med min son och två barn med den nya mannen. Kan modern, som är vårdnadshavare, välja att de äldsta barnen får styvpappans efternamn utan att den biologiska pappan får godkänna detta? Barnen är inte adopterade. Bröllopet har skett i hemlighet. Jag befarar att detta skulle i hög grad försämra kontakten med barnen och pappan. Kan den biologiska pappan överklaga?

Sign: Förvånad

*Svar: *

Detta är en ganska vanlig frågeställning som dyker upp idag. Det finns dock regler som skyddar den biologiska pappan. Dessa regler finns för det fall det skulle kunna skada barnet att få byta namn. Har någon av föräldrarna fått sitt nya efternamn som i det här fallet genom ett nytt giftermål, krävs dels att den nya maken lämnar sitt godkännande till att det barnet får bära hans namn. Men detta är inte tillräckligt - även den biologiska pappan måste ge sitt godkännande till bytet. Det krävs till och med ett skriftligt godkännande. Om pappan inte vill godkänna bytet får en domstol avgöra om namnbytet är förenligt med barnets bästa. Domstolarna är mycket restriktiva med namnbyte som sker på detta sätt. Domstolen skall med hänsyn till barnets ålder och mognad avgöra vad barnet vill. Har barnet fyllt 12 år krävs alltid barnets eget godkännande av namnbytet. Även detta godkännande skall ske skriftligen. Det är vanligt att domstolarna inte finner det förenligt med barnets bästa att byta till den nya mannens namn.