Äktenskapsförord - gäller det ?

*Gäller mitt äktenskapsförord ännu – 30 år gammalt *

Min man vill skiljas då han har träffat en ny kvinna. Vi har varit gifta i snart 30 år och jag har varit hemmafru nästan hela tiden. Detta var vi förstås överens om men jag anar att det nu kan ha varit ett förhastat beslut. Det är först på senare år som jag haft en deltidsanställning. Han är VD för ett relativt stort företag och tjänar cirka 70 000 kronor i månaden. Jag har svårt att försörja mig på mina inkomster . Har jag rätt till underhållsbidrag? Vi har ett gammalt äktenskapsförord enligt vilket vår sommarstuga är min enskilda egendom. Gäller detta fortfarande efter 30 år?

*Sign: Gift för evigt *

*Svar: *

Det är ingen lätt situation för dig efter så många års äktenskap och tyvärr kan man inte säga att vår lagstiftning hjälper dig så värst mycket. Du kan vara berättigad till underhållsbidrag från din make om dina inkomster är mycket små. Det finns dock inget som säger att ni skall leva på samma standard efter skilsmässan. Detta gäller dock under betänketiden som kan löpa upp till ett år. Mitt råd är att begära betänketid och underhåll under betänketiden. Det du kan hoppas på är förstås att din make har så mycket moral att ha tar ett ekonomiskt ansvar för dig frivilligt även efter skilsmässan. Det är ju det som är bäst för båda parterna. Att behöva tvista om underhållsbidrag efter 30 års äktenskap är inte särskilt roligt. När det gäller äktenskapsförordet gäller det tills för det fall att det är registrerat vid domstol och inte ersatt av något nytt. Du kan därför räkna med att få behålla sommarstugan.