Behövs äktenskapsförord?

Hej! Jag är på väg att gifta mig och ska skriva ett äktenskapsförord om att alla tillgångar och skulder var och en av oss har innan äktenskapet ska vara enskild egendom. Skälet till detta är att jag och min blivande man inte vill dra in det vi har idag i vårt äktenskap. Däremot vill vi att det som händer under äktenskapet skall gynna /drabba oss båda. Detta på grund av att min blivande make har en del kapital och en bostad. Jag har själv en egen rörelse. Vad innebär detta om någon av oss dör? Blir det skillnad om vi får barn? Sign: Förutseende?

Svar:

Ett äktenskapsförord är ett avtal som reglerar vad som skall ske med era tillgångar och skulder om ni skiljer er eller om en av er avlider. Om man skiljer sig får äktenskapsförordet den betydelsen att det man har bestämt skall vara enskild egendom behåller vardera parten utan att utge något till den andre. I ert fall har ni begränsat det till tillgångar som ni har vid äktenskapets ingående. Allt som ni förvärvar därefter blir så kallat giftorättsgods vilket innebär att det skall delas lika vid en skilsmässa. Om du t ex vinner 1 miljon på lotto skall din man ha hälften av detta belopp om ni skiljer er. Betydelsen av äktenskapsförordet om en av er avlider är att all egendom som är enskild egendom hos den avlidne ärves av den kvar-varande, d v s denna egendom ingår inte i den bodelning som skall ske innan arvskiftet sker med anledning av dödsfallet. Det blir inte någon skillnad om ni kommer att få gemensamma barn. Makar ärver varandra såvida det inte upprättas ett testamente med annan innebörd.