Sambo- samboavtal - äktenskapsförord

*Sambo tills vidare *

Min fästman och jag ska flytta ihop nu under sommaren och har lite funderingar över utgifter och arv. Huset som jag ska flytta in i tillhör honom och vi har barn på var sitt håll. Jag ska naturligtvis dela på förekommande utgifter, men hur blir det om vi skaffar något till huset som t ex en braskamin eller vitvaror och jag dör efter några år? Nu har vi tänkt att gifta oss ganska så snart och skriva ett avtal där det framgår att det som är hans tillhör honom och vice versa. Vad händer med mina barns arv? Ska de få tillbaka det som jag har satsat på hans hus eller värderar man dessa insatser i samband med bouppteckning? Är ett skrivet avtal bara oss emellan giltigt eller måste vi blanda in en advokat?

Sign: Två snart lyckligt sammanboende

Svar:

Det är alltid roligt att planera för att flytta samman och gifta sig och det är inte alla som är så kloka som du att de tänker igenom vad som kommer att hända med det juridiska. Det är förstås en hel del att tänka igenom. Du har berättat att ni planerar att gifta er begränsar jag mitt svar till vad som gäller när ni har gift er. Det avtal som du talar om är ett så kallat äktenskapsförord. Detta är ett avtal som reglerar vad som skall gälla när en av makarna avlider. Äktenskapsförordet behöver i allmänhet kompletteras med ett testamente särskilt när man har barn som inte är gemen-samma. I äktenskapsförordet kan ni bestämma vad som skall gälla med de gemensamma investeringar ni har gjort i din blivande makes hus. Äkten-skapsförordet måste registreras i domstol för att vara gällande. Det kostar 275 kronor i ansökningsavgift. När det gäller testamentet måste detta bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen som inte behöver känna till innehållet i testamentet men som måste veta att det är en underskrift på ett testmente som de bevittnar.