Underhåll- Underhållsstöd

*Underhåll- underhållsstöd *

För några år sedan flyttade jag och min son, 14 år, från Sverige till Tyskland. Där gifte jag om mig. Det svenska medborgarskapet har jag och min son behållit. Min son är inte adopterad av min nya man, men de har en bra relation. Tyvärr har jag problem med sonens pappa. Han tycker inte att han ska betala något underhåll för sonen. Det gjorde han inte medan vi bodde i Sverige heller. Jag har ensam vårdnad och hade bidragsförskott fram till för ca 2 år sedan men föll av någon anledning ur rullorna hos försäkringskassan.

Är det verkligen så att om ena parten lämnar landet lagligt då försvinner också rätten till underhållsbidraget? Jag har anlitat advokat här i Tyskland som arbetar med fallet och genom domstolsutslag fått fastställt pappan är skyldig att betala underhåll. Vi har sedan dess (ett drygt år) kämpat med Försäkringskassan, kronofogden och så vidare, men ingen verkar intresserar sig. Inte heller de tyska myndigheterna får några svar från de svenska myndigheterna. Vad kan jag göra?

Sign: Rättslös mamma

*Svar: *

Det är något som inte stämmer eftersom du säger att du har ett domstolsutslag på att pappan är underhållsskyldig i det fall skall antingen pappan själv om han har pengar betala eller så är försäkringskassan i allmänhet skyldig att betala underhållsstöd.

Följande står på försäkringskassans hemsida:

*Om du och barnet bor i ett annat EU-land och den bidragsskyldige föräldern arbetar i Sverige kan ert barn ha rätt till underhållsstöd. Underhållsstödet betalas då ut som om du och barnet vore bosatta i Sverige.*